Фирми в град Велико Търново

Битова електроника АД осъществява научно-изследователска, развойна, внедрителска, инженерингова, производствена, търговска и сервизна дейности в страната и чужбина в областите на битовата видео и аудио техника за приемане, запис и възпроизвеждане на програми ... [ още ]
Проучвателни и геоложки работи за подземни богатства. Добив на метални подземни богатства. Научно изследователска и инженерингова дейност. ... [ още ]
Посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила без съдействието на агенцията по заетостта. ... [ още ]