Фирми в град Велико Търново

Учебен център Старт97 организира и провежда шофьорски курсове на територията на Велико Търново и региона за категории A, B. C, C+E, D, шофьорски курсове за превоз на опасни товари (ADR), електрокаристи и мотокаристи. Фирмата предлага и курсове за възстановяване на отнети контролни точки. ... [ още ]
Полиграфия, научноизследователска и издателска дейност. ... [ още ]
Дружеството извършва бизнес оценки на цели предприятия, машини, съоръжения и оборудване, жилищни имоти, урегулирани и неурегулирани поземлени имоти, земеделски земи, енергийни обекти. ... [ още ]
Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде ... [ още ]
Лицензиран трудов посредник от април 1999 година с офиси във Велико Търново и Русе. От 2004 работим в областта на професионалната квалификация ... [ още ]