Град: Варна
Адрес: ул. Орех № 2

Телефон: 052/ 50 03 17
e-mail:
0 / 0

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

„Явор" АД, град Варна е публично дружество, вписано в регистъра на емитентите през 1998 г. Дружеството е с основен капитал в размер на 15 079 958 лева, разпределен в 15 079 958 поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лев.
Населено място:

Варна