Град: Благоевград
Адрес: с. Бело поле

Телефон: 073/ 86 12 00; 0889 969 494
e-mail:
web site:
Агромах ЕООД - Вижте още
3.6 / 9

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

 
s

   “АГРОМАХ” ЕООД


Фирма „Агромах” ЕООД извършва следните дейности:

1. Производство и полагане на асфалтови смеси.
2. Изграждане и ремонт на водопровод,
    канализация и газоразпределителни системи.
3. Производство и полагане на бетонови смеси и
    циментови разтвори.
4. Производство на вибропресовани бетонови
    елементи.
5. Добив, обработка и производство на инертни
    материали.
6. Транспортна дейност.
7. Изкопно-земни и инженерингови услуги.


1. Производство и полагане на асфалтови смеси
 

Разполагаме със собствена асфалтова база AMMANN, модел UNIGLOBE 200, с производителност 200 тона/час и възможност за производство на всичи видове топли и студени асфалтови смеси, находяща се в производствената база на фирмата в с. Бело поле, община Благоевград.

Съоръжението е произведено и монтирано през 2008 год. Има възможност да се произвеждат асфалтови смеси при производството, на които да се използва до 25 % рециклиран асфалт. Успоредно с производството нашата фирма предлага на своите клиенти доставка, полагане и уплътняване на асфалтобетон. За целта разполагаме с верижни и колесни асфалтополагачи, вибрационни еднобандажни и двубандажни валяци, пневматични и самоходни шиповидни валяци, фрези и фугорези за асфалт, къртачи и автогрейдери.2. Изграждане и ремонт на водопровод, канализация и газоразпределителни системи
 

Разполагаме с напълно автоматизирани (CNC) машини за заваряване на РЕ и РР тръби и фитинги от ? 63 до ? 500, специализирана изкопно-земна и уплътняваща техника, висококвалифициран персонал с богат опит, което е предпоставка за качествено изпълнение.


3. Производство и полагане на бетонови смеси и циментови разтвори

Фирмата разполага с шест броя бетонови възли, три от които са разположени в гр. Разлог и три в гр. Благоевград. Транспортът и полагането на произведените бетонови смеси е обезпечен от фирмата с над 35 бетон миксера с вместимост от 5м3 до 10м3 и 7 бетонпомпи CIFA с обхват от 28 м до 48 м.


4. Производство на вибропресовани бетонови елементи

В производствената база на фирмата в гр. Благоевград през 2009 г. е изграден и пуснат в експлоатация австрийски завод за производство на бетонови елементи АМЕ с машина AMEthyst 1500 Premium Class.

Той представлява автоматична стационарна производствена линия за вибропресовани бетонни елементи и блокове, произвеждаща неограничена по вид и форма продукция с възможност за оцветяване, включваща системи за зареждане и транспорт до камера за изсушаване на бетонните елементи, както и пакетираща линия с палетизиращ робот, отговаряща на всички европейски стандарти.

Производителността за някои от тях е:

- Тротоарни плочки -2 200 м2/8 h;
- Кухи блокове – 25000 бр./ 8 h;
- Бордюри – 9400 бр./8 h.


5. Добив, обработка и производство на инертни материали

Една от основните дейности на фирмата е добив и производство на инертни материали, с която дружеството задоволява целия си производствен цикъл.

Производството е обезпечено по следният начин:

Изграден е нов стационарен завод за преработка на инертен материал от най-съвременен тип POWERSCREEN с капацитет 500 тона/час, произвеждащ едновременно 19 (деветнадесет) вида фракции от скален и речен материал. Заедно с това дружеството разполага и с различни мобилни пресевни и трошачни инсталации от най-съвременен тип.

Добивът е подсигурен с концесионни площи в размер на повече от 230 000 кв.м със срок на експлоатация 15 години. Фирмата разработва кариера за скален материал с размер 17.6 кв. км с доказани запаси на повече от 60 млн. куб.м материал за срок от 25 години. Освен кариерите дружеството разработва и концесионни площи /баластриери/ по поречието на р. Струма върху площ от над 200 000 кв. м с доказани запаси на повече от 5 мил. куб. м материал за срок от 20 години. Обединеното производство на всички видове инертни материали е приблизително 2 млн. тона годишно.


6. Транспортна дейност

Транспортните дейности на фирмата са изразени в транспорт на всякакъв вид насипни товари, асфалтови смеси, твърди и течни горива, бетонови смеси и циментови разтвори, транспорт на тежко-строителни машини и пътнически превоз. Фирмата разполага с над 180 транспортни единици.


7. Изкопно-земни и инженерингови услуги

Широката гама машини и съоръжения, с които разполагаме ни гарантират сериозен пазарен комфорт в изкопно-земните и инженерингови услуги.

Предимство е и възможността ни да пренасочваме машини и механизация от една дейност в друга спрямо нуждите в дадения момент, което води от своя страна до драстично скъсяване на сроковете за изпълнение. Средногодишно „Агромах” изпълнява изкопно-земни работи в размер приблизително 1,6 млн. куб. метра. Също така фирмата разполага със строително-изпитвателната лаборатория, която е акредитирана съгласно БДС ENISO/ IEC 17025.


Още ...

Самостоятелно и като подизпълнител “Агромах” ЕООД е изградила следните обекти:


- основен подизпълнител на фирма “Тодини” АД с дългосрочен договор за проекта “Рехабилитация на път Е79”,участък Дупница – Кулата;
-основен партньор на фирма “Продефтики АТД АТТИ КАТ” за проекта “Подходен път Гоце Делчев – Драма”;
-партньор подизпълнител на “Акционерно дружество за строителство Маврово”– клон София за обект “Реконструкция на път Даскалово– Дупница”;
-подизпълнител на “Пътни строежи” АД, гр. Пловдив за “Lot 06 - Реконструкция на път Велико Търново – Килифарево”, Летище – София, магистрала ''Марица'';
- подизпълнител на “ИСА – 2000” Lot 06 – “Реконструкция на път Даскалово – Дупница”;
-подизпълнител на “ГБС” - Благоевград за обект “Закриване на уранодобивна мина с. Елешница – Lot 01 Lot 02'';
-участва в изграждането на база “ЛУКОЙЛ” - Благоевград, хипермаркет “METRO” - Благоевград, хипермаркет “TECHNOPOLIS” – Благоевград;

През 2008 г са реконструирани пътят за с. Горно Българчево и пътят Благоевград - м. Бодрост.
Изградена и асфалтирана е улица, находяща се в с. Добринище.
През 2009 е реконструирана ВиК мрежа в квартали 25, 26, 27, 32, 33, 34, 40, 41, 42, както и реконктрукция на уличните им настилки с изграждане на 2 кръгови кръстовища на основните булеварди в гр. Благоевград.

Вече открихме и офис в гр. София 1404,
бул. „България” 49А, офис 5, ет .2, тел. за контакт +359 884 226 000

Населено място:

Благоевград