Град: Кърджали
Адрес: бул. "Беломорски" 79

Телефон: 0361/301 24, 353 68
e-mail:
0 / 0

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

"Пътстройинженеринг " АД - Кърджали е специализирано в строителството и ремонти на автомобилни пътища, улици и други инфраструктурни обекти. Произвежда строителни и инертни материали за пътното строителство, асфалтови и бетонови смеси, каменни фракции от базалтоандезит за износващи пластове на автомагистрали, І-во класни пътища и сплит мастик асфалт. Добива и произвежда каменно-облицовъчни материали от мрамор, гнайси, туфи и варовик за настилки и облицовка на сгради. Извършва проектантска, инженерингова и търговска дейност. Дружеството разполага с производствени мощности и строителни машини за изпълнение със собствени сили на всички видове пътно-строителни работи. Асфалтови бази, кариери за мрамор и гнайси и цех за обработка в Ивайловград. Две кариери и трошачно сортировъчни инсталации за производство на каменни фракции и чакъл.
ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД - КЪРДЖАЛИ - отрасли:

Строителство

,

Инфраструктура

,

Пътно Строителство

,

Строителство Мостове

,
Населено място:

Кърджали