Град: София
Адрес: ул. Ангиста 2-4, /зад пазар Сточна гара/

Телефон: 02/ 943 11 96 ; 0886 372 639
e-mail:
web site:
Лаборатория Рамус - Вижте още
4.9 / 7

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

Лаборатория Рамус
Лаборатория Рамус
Лаборатория Рамус е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен лабораторен контрол и се валидират от високо квалифициран персонал. Медико диагностична лаборатория „Рамус” ООД участва във всички системи за външен лабораторен контрол и винаги има отличен резултат за всички контролирани параметри.

Нашата цел е всеки пациент да получи качествена медицинска помощ в удобно за него място и време. В тази връзка лабораторията разполага с над 100 филиала за вземане на проби и първична регистрация на пациенти както в гр. София така и в цялата страна. Всеки спесимен се кодира с индивидуален шифър и се транспортира съгласно изискванията за добра лабораторна практика. Назначените в СМДЛ „Рамус” ООД тестове се изработват в деня на вземане на пробите. Лабораториятаосигурява индивидуален достъп до резултати на всеки пациент на своя интернет адрес както и възможност безплатно да се изпрати резултат на e-mail или да се предостави парола и ID като sms за достъп на посочен от пациента телефон. Готовите резултати са достъпни в деня на вземане на материала за изследване.

В медицинска лаборатория Рамус работят повече от тридесет специалиста с висше медицинско образование и признати специалности по клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имуно-хематология, клинична патология и медицинска паразитология. В централните лаборатории и във филиалите на СМДЛ „Рамус” ООД пациентите се приемат от отлично подготвени и опитни лаборанти. Лаборатория Рамус дава възможност за безплатна консултация на пациента за избор на подходящи назначения и интерпретация на готовите резултати от лекар със съответна специалност.

СМДЛ „Рамус” ООД има богат опит и успешна работа по различни международни проекти и клинични проучвания, което доказва възможността на лабораторията да работи по специализирани проекти на изключително високо ниво,предоставяйки качествени резултати, съпоставими с тези на водещи лаборатории във Франция, Германия и САЩ. Във връзка с тази дейност лабораторията преминава ежемесечни одити от различни специализирани международни компании.
Нова услуга от лаборатория Рамус
Лабораторни тестове за Здравна книжка

Издаване и презаверка на здравни книжки с включена БЕЗПЛАТНА куриерска услуга за вземане на проба и връщане на готов резултат:

Лабораторни тестове за издаване и презаверка на здравна книжка – микробиологичен анализ за носителство на патогенна чревна флора и паразитологични тестове за протозои и хелминти– 15 лв.

Ако Ви е необходим анализ на три или повече биологични материала за лабораторни тестове при издаване или презаверка на здравна книжка, може да се възполвате от нашата оферта!!!

Във вашия ресторант, заведение за бързо хранене, хотел, офис или магазин може на място да се възползвате от куриерска услуга.

Необходимо е да приготвите:

 • материал за изследване
 • коректно попълнени здравни книжки
 • четливо написани данни на фирма за издаване на фактура

Куриер на лабораторията ще вземе пробите и ще върне заверените книжки в рамките на три работни дни.

ВАЖНО

Допълнителна информация за вземане и съхранение на биологичния материал може да получите в СМДЛ „Рамус” ООД гр. София, ул. „Ангиста” 2-4, тел.: 943 11 96, факс: 944 82 06, мобилен: 0886 37 26 39, e-mail: info@ramuslab.com

Услугата е валидна за цялата страна!
Лаборатория Рамус Лаборатория Рамус Лаборатория Рамус Лаборатория Рамус

Диагностични пакети
Лабораторни тестове за...
 • Регистриране на бременността
 • Рамус МЕГА
 • Спорт и здраве
 • Детска ясла, детска градина и тест на родител
 • Детска градина
 • Детска профилактика
 • Предоперативен минимум – амбулаторни манипулации
 • Предоперативен разширен
 • Диагностика на черен дроб – разширен пакет
 • Профилактика
 • Диагностика на сърдечно-съдова система
 • Диагностика на бъбречна функция
 • Хематологични тестове при инфекциозни заболявания
 • Хематологична патология
 • Трансмисивни инфекции
 • Репродуктивна функция
 • Функция на щитовидна жлеза
 • Ендокринна система
 • Издаване и презаверка на здравна книжка
 • Трета възраст
Лаборатория Рамус
Цени

Регистриране на бременност - 42.00лв
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Урея
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Сифилис RPR
 • HBsAg
 • СПИН
 • Кръвна група и Rh

Рамус МЕГА (26 показателя) - 29.00лв
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • Урина – общо химично изследване и седимент
 • Холестеролов профил - общ холестерол, HDL - холестерол, LDL - холестерол, Триглицериди
 • Глюкоза
 • СУЕ
 • Общ и Директен билирубин
 • Урея, Креатинин и Пикочна киселина
 • Общ белтък и албумин
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ
 • Калий, калций, Натрий, Неорганичен фосфор, Желязо

Детска ясла, детска градина и тест на родител - 25.00лв
 • ПКК, СУЕ, Урина – общо химично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза, Фекална проба за чревни протозои и хелминти
 • Сифилис RPR –изследване на родител

Предоперативен минимум – амбулаторни манипулации - 25.00лв
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Сифилис RPR
 • Кръвна група и Rh

Предоперативен разширен - 49.00лв
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • ASAT
 • ALAT
 • HBsAg
 • СПИН
 • K, Na, Cl
 • Протромбиново време
 • Кръвна група и Rh

Диагностика на черен дроб – разширен пакет - 55.00лв
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Протромбиново време
 • Фибриноген
 • ALAT
 • GGT
 • AP
 • LDH
 • Урина – химично изследване и седимент
 • HBsAg
 • AntiHBs
 • AntiHAV
 • AntiHCV

Профилактика - 21.00лв
 • Пълна кръвна картина (22 показателя)
 • СУЕ
 • Урина – общо химично изследване
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
 • Пикочна киселина
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ
 • Желязо

Диагностика на сърдечно-съдова система - 30.00лв
 • Липиден профил – холестерол, HDL-хол., LDL-хол., VLDL-хол., триглицериди
 • Глюкоза
 • Креатинин
 • Урея
 • ASAT
 • CPK
 • LDH
 • K, Na, Cl

Диагностика на бъбречна функция - 44.00лв
 • Урина – химично изследване и седимент
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Цистатин "C"

Хематологични тестове при инфекциозни заболявания - 15.00лв
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Микроскопско ДКК
 • С - реактивен протеин

Хематологична патология - 25.00лв
 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Диференциално микроскопско броене на левкоцити
 • Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
 • Желязо
 • Тотален ЖСК
 • Общ билирубин
 • Директен билирубин
 • LDH

Трансмисивни инфекции - 47.00лв
 • Микробиологично изследване на секрет (влагалищен или уретрален) или еякулат
 • Хламидия Трахоматис IgG
 • Сифилис RPR
 • СПИН
 • HBsAg

Репродуктивна функция - 55.00лв
 • Prolactine
 • Esradiol
 • FSН
 • Progesterone

Функция на щитовидна жлеза - 44.00лв
 • fT4
 • TSH
 • TAT
 • MAT

Трета възраст - 9.00лв
 • ПКК
 • Глюкоза
 • Холестерол
 • Триглицериди
Лаборатория РамусЛаборатория Рамус
Лаборатории Рамус в София и страната

Централна лаборатория София

ул."Ангиста" 2-4
/зад пазар "Сточна гара" /
пон. - петък: 7.30 - 18.00 ч.
събота: 8.00 - 13.00 ч.
Телефони:
0886 37 26 39
02/943 1196
Тел./факс: 02/944 8206
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Пловдив

жк Тракия, ул.Съединение 43
(с/у 5 ДКЦ)
пон. - петък: 7.30 - 15.30 ч.
събота: 8.00 - 13.00 ч.
Телефони:
0885 049 090
0884 561 086
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Варна

ж.к. Младост
МК "Младост", тяло А, ет.2
обект №9А, 10 (каб. 201 и 202)
пон.- петък: 7.30 - 18.00 ч.
събота: 8.00 -13.00 ч.
Телефони:

052/983 663, 0884 645 459
E-mail: ramusvn@gmail.com

Централна лаборатория Бургас

ж.к. Зорница
бл.4 вх.1 ет.1
пон.- петък 8.00-18.30 ч.
събота: 8.00-13.00 ч.
Телефони:
056/ 86 66 12
0884 760 846
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Плевен

ул."Сан Стефано" 12
партер 12, ет.2, офис 1
пон.- петък 7.30-18.00 ч.
събота: 8.00-13.00 ч.
Телефони:
0884 044 164
0884 384 727
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Габрово

ул. "Райчо Каролев" 2-партер
вход към ул. "Юри Венелин" МЦ "Иван Рилски"
пон.- петък 7.30-16.00 ч.
Телефон:
0882 412 459
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Ямбол

ул. "Жельо Войвода" 11
пон. – петък 7.30 - 15.30 ч.
събота: 8.00-13.00 ч.
Тел./факс: 046/66 16 30
0886 371 594
E-mail: info@ramuslab.com
Лаборатория Рамус

Манипулационни, регистратури - София и в близост на града

Банкя
ул. "Ст. Стамболов" 2 (бивша сграда "Роза Димитрова")
понеделник-петък: 8.00-15.00
Телефон:
0885 381 686
Бистрица
кв. Бистрица
ул. "Ст. Стамболов" 90
понеделник – петък 8.00-13.00
вторник: 8.00-15.00
Телефон:
0886 377 235

Горубляне
бул. "Самоковско шосе 1", бл.1
понеделник-петък: 8.30-12.30
сряда:8.30-15.00
Телефон:
0886 377 918
ж.к.Гоце Делчев
ул."Георги Измирлиев" 8, 29 ДКЦ
(срещу централния вход)
понеделник-петък: 7.30-15.30
Телефон:
0884 760 757

Дианабад
бул."Н. Габровски" 14 Б
/до 15-то ДКЦ/
понеделник – петък 7.30-15.30
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0887 284 733
Дружба 1
ул. "Искърско шосе" 11
/срещу 28-ДКЦ/
пон.-петък 7.00-15.30
събота:7.00-13.00
Телефони:
02/973 48 17, 0886 372 486

Дружба 2
Бизнес център срещу блок 208
понеделник-петък 7.30-15.30;
събота от 8.00-13.00
Телефон:
0884 932 451
ж.к. Иван Вазов
ул."Стефан Сарафов" 22, бл.2 (до 47 СОУ и до 14 ДКЦ)
понеделник – петък 7.30- 15.30
събота: 8.00- 13.00
Телефони:
0888 822 567

ж.к.Илинден
бл.117 вх.А (с/у 3-та градска болница)
понеделник – петък 8.00- 15.00
Телефони:
0885 430 349
ул. Иречек 27
срещу арката на Медицинска Академия
понеделник – петък 8.00-15.30
Телефони:
02/952 0203
0886 118 978

ул. Искър 23
срещу 3-то ДКЦ
понеделник – петък 8.00-15.30
Телефони:
02/983-2902
0886 123 273
ж.к."Красно село"
ул."Царица Елеонора" 16, зад 20 ДКЦ
понеделник – петък 7.00-15.00
събота: 08.00-13.00
Телефон:
0886 204 955

ж.к.Левски В
бл. 9А, вх.Б
МЕДИКА М2000
пон.-петък 7.30-15.30
Телефон:
0886 377 356
ж.к. Люлин 9
бл. 985 партер, на гърба на блока,
зад 12 ДКЦ
понеделник – петък 8.00-15.30
вече и събота: 8.00-13.00
Телефон:
0884 760 713

ж.к. Младост 1
ул."Димитър Моллов" 24
(до Окръжна Болница )
понеделник – петък 08.00 - 15.30
Телефон:
0888 813 652
ж.к. Младост 3
бл 342, до вх А, партер
понеделник – петък 7.30-15.30
вече и събота: 8.00-13.00
Телефон:
0884 563 633

ж.к. Младост 3
бл.384, партер
понеделник – петък 7.30-15.00
Телефон:
0882 513 715
Мусагеница
филиал на Студентска поликлиника (срещу 8 СОУ)
понеделник-петък 7.30-15.00
Телефон:
0884 760 785

Надежда 3
ул."Христо Силянов" бл.322 вх.Г, (срещу 8 ДКЦ)
понеделник-петък 7.30-15.30
Телефон:
0884 760 891
Средец
ул. "Цар Симеон" 206 (срещу 11-ти ДКЦ)
понеделник – петък: 7.30-15.00
Телефон:
0885 041 950

Студентски град
ул. "Осми Декември" 12, в Студентска поликлиника, ниво -1
пон.- петък 7.30 - 15.00
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0885 992 274
Лаборатория Рамус

Манипулационни, регистратури на лабораторията в страната

Айтос
ул. "Софроний" 16
понеделник-петък 8.00-16.00
Телефон:
0886 372 452
Асеновград
ул. "Захари Стоянов" 17 (лабораторията на д-р Пандов)
понеделник-петък 7.30-15.30
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0884 561 434, 0885 049 090, 0885 046 106

Бенковски
ул."Първа" (в практиката на др.Фърънджъ)
пон.- петък:
9.00-14.00
Телефони:
0882 502 148, 0885 049 090
Благоевград
ул."Славянска" 66;
МЦ Света Анна
пон.- петък:
8.00-14.00
Телефон:
0882 547 473

Болярово
ул."Васил Левски" 10
(в сградата на поликлиниката)
всеки четвъртък:
8.00 – 12.00
Телефон:
0885 996 681
Ботевград
ул. "Божко Божилов" 1, ет.2 (на територията на МБАЛ Ботевград)
пон.-петък 8.00 – 15.00
Телефон:
0884 462 899

Бургас
ж.к. Меден Рудник, бл. 383
пон.-петък 8.00 – 15.00
Телефон:
0884 760 847
Велико Търново
ул. "Н.Габровски" 47
пон.-петък 8.00-15.30
събота: 8.00-13.00
Тел.: 0884 554197

Велинград
ул. "Искра"а 17-19, КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА
понеделник-петък 8.30-12.30
Телефон:
0884 196 215
Видин
МЦ Медикус, ул. "Шейново" 1
понеделник-петък 8.00-12.00, 14.00-18.00
Телефон:
0888 219 153

Враца
МЦ "Евромед", ул. "Раковска" 17
пон.-петък 7.30-13.00
четвъртък: 7.30-15.00
Телефон:
0882 041 135
Габрово
ул."Христо Смирненски" 42 - "Медконсулт"
пон.-петък 8.00-18.00
Телефон:
0882 538 836

Горна Оряховица
МБАЛ "Св.Иван Рилски" ет.1, (между рентгена на ДКЦ и МБАЛ),
ул."Отец Паисий" 72
понеделник-петък 7.30-15.30
Телефон:
0885 381 787
Девин
ул."Явор" 1
понеделник-петък:
07.30-15.00
Телефон:
0887 738 219

Димитровград
АГППМП "Здраве" ООД
ул. "Хр.Ботев" 29
понеделник-петък 7.30-11.30
Телефон:
0885 974 907
Дупница
Площад Свобода
Нова Поликлиника, ет.3, к-т 324
понеделник-петък 8.00-13.00
Телефон:
0885 981 286

Елин Пелин
Елин Пелин МЦ 1
понеделник-петък ( без вторник) 8.00-13.00
вторник 8.00 - 15.00Телефон:
0886 377 421
Камено
ул."М.Палаузов" 10, поликлиника ет.2
понеделник-петък:
8.00-16.00
Телефон:
0882 547 407

Карнобат
ул."Стара планина" 180,
МБАЛ Карнобат
понеделник-петък:
07.30-15.00
Телефон:
0882 526 912
Костенец град
СБДПЛР Костенец ЕООД
понеделник-петък:
8.00-15.00
Телефон:
0884 932 510

Костинброд
Поликлиника,
ул. "Ломско шосе" 35
понеделник и сряда:
8.00-15.00
вторник, четвъртък и петък: 8.00 - 12.00
Телефон:
0884 562 650
Кула
ул. "Г. Бенковски" 20
понеделник-петък:
7.30-14.30
Телефон:
0885 141 676

Кърджали
ул. "Славянска" 9, ет.2
понеделник-петък 8.00-15.00
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0884 118700, 0885 049090
0885 046 106
Кюстендил
ул. "Пейо Яворов" 6, Общинска поликлиника ет. 2, кабинет 121;
понеделник-петък 8.00-15.00
Телефон:
0884 009 828

Луковит
ул."Ловджийска" 1А, ет.2
понеделник - петък: 7.30-11.30
Телефон:
0886 377 223
Мездра
ул. "Янко Сакъзов" 33, МБАЛ Мездра ЕООД
понеделник - петък: 8.00-13.00
Сряда: 8.00-15.30
Телефон:
0882 041 289

Неделино
ул."Ал.Стамболийски" 80
(в близост до здравната служба)
понеделник - петък 08.00-16.00
Телефони:
0882 529 168, 0885 049 090
Нова Загора
МЦ "Св. Йоан Кръстител"
ул. "Диньо Нойков" № 35
понеделник - петък 7.30 – 15.00
Телефон:
0889 604 877

Пазарджик
ул. "Иван Рилски" 4, ет.2
понеделник-петък 8.00-17.00
събота: 8.00-13.00
Телефони:
0885 038 047
Перник
кв. Хр. Смирненски, бл.9
пон.– петък 8.00-13.00
Телефон:
0882 021 967

Перник
кв. Изток, 3 ДКЦ - ет.3
пон.– петък 8.00-14.00
Телефон:
0886 377 351
Петрич
ул.Рокфелер 59
пон.– петък 7.30-14.30
Телефон:
0887 609 524

Плевен
ж.к. "Сторгозия"
търг.к-с "Габриеле"110, с/у ДКЦ 3
пон.-петък 7.30-15.00
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0888 820 643
Пловдив
"Петко Войвода" 17
(между автогара "Родопи" и ДКЦ Кючук Париж)
понеделник-петък 7.30-11.30
Телефони: 0884 212 773, 0884 561 086

Поморие
ул."Проф. П.Стоянов" 46
понеделник - петък 7.30-11.30
Телефон:
0882 506 691
Попово
МБАЛ "Иван Маринов"
понеделник - петък 8.00-15.30
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0884 289 202

Приморско
МЦ Приморско,
ул."Ропотамо" 27, ст.2
понеделник - петък 8.00-16.00
Телефон:
0884 554 168
Русе
ул. "Муткурова" 101
понеделник–петък 7.30-12.30, 15.30-17.30
Телефон:
0882 473 364

Самоков
ул."Македония" 49,
поликлиника ет.2, к-т 80
понеделник – петък: 8.00-15.00
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0882 544 815
Сандански
бул. "Свобода" 1 /Дентален център/ кабинет 2
понеделник – петък: 7.30-14.30
Телефон:
0888 701 832

Свищов
ул."Петър Ангелов "18 МБАЛ Свищов
понеделник – петък: 7.30-15.00ч
Телефон:
0882 509 278
Силистра
ул. "д-р Анастас Янков" 50 Б
понеделник-петък 8.00-13.00
Телефон:
0885 352 307

Сливен
ул."Бъкстон" 2,
МЦ Проф. д-р Белинов
понеделник-петък 7.30-18.00
Телефон:
0884 050 204
Сливница
ул. "Вишая" 2
понеделник-петък 8.00-12.00
четвъртък: 8.00-15.00
Телефон:
0884 563 903

Смолян
ул."Хан Аспарух" 2,
МЦ Витамед (в бившата АГ поликлиника)
пон.-петък 8.00-13.00
Телефони:
0882 547 237
Средец
ул. "Септемврийци" 5
понеделник-петък 8.00-13.00
Телефони:
0885 381 232, 0555/3191

Стражица
ул."Хаджи Димитър" 4
Здравен комплекс,
ет.1, к-т 9 и 10
понеделник-петък 8.00-13.30
Телефони:
0886 301 377
Търговище
ул. "Спиридон Грамадов" 39, партер
пон.– петък 7.30-17.00
събота: 8.00-13.00
Телефон: 0884 538718

Търговище
МЦ ВИП ул. "Преслав" 14, МЦ 1, ет.2, каб.15
пон.– петък 8.00-15.00
Телефон: 0885 039218
Хасково
"Градска болница" 2
(в сградата на бивша бърза помощ, ет.1)
пон.–петък 7.30-15.00
Телефони:
0882 501 436, 0885 049 090

Хаджи Димитър
ул."Ангел Войвода" 36
пон.–петък 8.00-15.30
Телефон:
0882 215 098
Шумен
ул. "Цар Освободител" 120 (срещу МВР)
пон.–петък 7.30-15.00
събота: 8.00-13.00
Телефон:
0884 760 798

Лаборатория Рамус Благодари за Вашия избор и доверие!

Лаборатория Рамус - отрасли:

Медицински Лаборатории

,
Населено място:

София