Град: София
Адрес: ул. Георги Белов № 2

Телефон: 02/ 974 55 25
e-mail:
0 / 0

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД-София предлага на своите делови партньори цялостно решение в обхвата на дейностите, които е специализирано да извършва: - проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на водопроводни и канализационни системи за индивидуално и групово ползване - изграждане, подмяна, ремонт и монтаж на сградни отклонения и водомерни възли - изграждане и поддържане на хидротехнически съоръжения, обслужващи пътища и инсталации - изграждане на нови и реиновиране на водопроводни и канализационни мрежи - реконструкция, почистване и поддръжка на коригирани и некоригирани речни корита - почистване на септични ями и канали - превенция и отстраняване на последствия от природни бедствия и аварии - инженерингови дейности свързани с водоснабдяване, канализация - демонтаж, монтаж и ремонт на водомери, както и осигуряване метрологичната им проверка - поддръжка и експлоатация на водоизточници за минерална вода – по силата на конкретни договори - изграждане, поддръжка и експлоатация на фонтани - инженерингови дейности свързани с водоснабдяване от подземни и повърхностни водоизточници - ремонтно - механична дейност - извършване на транспортни и изкопно-насипни работи
Водоснабдяване и Канализация ЕАД София - отрасли:
Населено място:

София

Отрасли в град София: