Пластформ ЕООД - Вижте още

Пластформ ЕООД

Пластформ ЕООД е дружество извършващо дейности на територията на площадка за временно съхранение, в Промишлена зона град Сливен за предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, полиетилен, стъкло, пластмаси и отпадъци от опаковки.
Сливен, ул. Стефан Караджа 11, кв. Промишлена зона

Пластформ ЕООД
Изкупуване и рециклиране на отпадъци от найлон и пластмаса
Изкупуване на полиетилен
За нас:

Основната дейност на фирма „Пластформ” ЕООД е изкупуване, предварително третиране и рециклиране на отпадъци от найлон /LDPE/ и пластмаса /PP, HDPE/ и последващата им реализация на пазара.

Ще се радваме заедно да се погрижим за повторното оползотворяване на ненужните днес отпадъци и да спомогнем за ограничаване използването на изчерпаемите природни ресурси.

Стремежите на фирмата са насочени към професионално превъзходство и безкомпромисност на качественото изпълнение на изискванията на нашите клиенти.

Рециклирането – втори шанс за природата
Най голям ефект върху опазването на природните богатства е рециклирането. То е процес на преработване на отпадъчни материали с цел получаване на първоначалните или нови продукти.

Пластформ ЕООД

Ние искаме чиста и зелена България!

Рециклирането, независимо на какъв материал, е важно за природата като цяло. Този процес е сложен - събирането на използвани изделия и тяхната преработка изискват участието на всеки един от нас.

Ако всички се погрижим отпадъците от битието ни да бъдат рециклирани, ще живеем в един по-красив и по-чист свят. Нека запомним факта, че едно дърво абсорбира 1 тон СО2 годишно!

Процес:

Пластформ ЕООД
Рециклиране на LDPE

След като найлоновите опаковки пристигнат при нас постъпват в звеното за рециклиране. Там те се сортират ръчно като се разделят по цвят и вид, тъй като смесването на отделните видове полиетилен може да доведе до проблем при производството на нови продукти, поради различния състав и свойства.

Отстраняват се всички видове етикети и тикса. Тогава вече полиетиленовите отпадъци се смилат в мелница с мокро мелене. Следва изпиране в перална инсталация, изсушаване в центруфуга, агломериране и гранулиране.


Пластформ ЕООД
Рециклиране на пластмаси от PP, HDPE

Пластмасовите изделия се разделят на цвят и вид според и техния идентификационен код., които е отбелязан върху самите тях близо до знака за рециклиране. След това се смилат в мелница, преминават в инсталацията за изпиране, изсушаване и гранулиране


Продукти:

Пластформ ЕООД
www.plastformbg.eu

Пластформ ЕООД - отрасли:


Изкупуване на Пластмаси,