Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Т енд К Баланс Консулт ЕООД - Вижте още

Т енд К Баланс Консулт ЕООД

Дейността в областта на счетоводните услуги стартира през 2000 година като от 2013 година се осъществява чрез „Т енд К Баланс Консулт” ЕООД. Cчетоводните офиси се управляват от младост и амбиция, подкрепени с опит и рутина.
Счетоводство
Т енд К Баланс Консулт Счетоводни Услуги
Дейността в областта на счетоводните услуги стартира през 2000 година като от 2013 година се осъществява чрез „Т енд К Баланс Консулт” ЕООД.

Cетоводните офиси се управляват от младост и амбиция, подкрепени с опит и рутина.
Счетоводство
 • Пълно счетоводно обслужване
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Коректно и дискретно отношение
 • Професионално решаване на казуси
 • Гъвкаво ценообразуване
 • Необходимото качество на счетоводните услуги

Богат счетоводен опит в национални и международни компании, натрупан в различни сектори – бюджет, услуги, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, недвижими имоти, производство, издателска дейност, фондации, сдружения и др.

Работни езици – български, руски, френски, английски, гръцки.

Пълно (абонаментно) счетоводно обслужване, което включва:

 • Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
 • Текущо осчетоводяване на първичните документи.
 • Счетоводство
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи от НАП.
 • Периодично приключване на фирмите, изготвяне на отчети.
 • Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи.
 • Извършване на инвентаризации на активите;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
 • Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси;

Работни заплати и осигуряване

Счетоводство
 • Изготвяне и текущо поддържане на досиетата на работниците;
 • Изготвяне на договори, споразумения, заповеди, удостоверения.
 • Ежемесечно изготвяне на ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
 • Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НАП

Административни услуги

Счетоводство
 • Изготвяне на бизнес планове и бюджети на проекти;
 • Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране;
 • Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция;
 • Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата;

Днъци и данъчна защита

Счетоводство
 • Декларации, данъци – следене на срокове и нормативни промени;
 • Плащания на данъци – подготовка на платежни нареждания;
 • Данъчни декларации, годишни финансови отчети – изготвяне, представяне и защита;
 • Ревизии – представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на общи, тематични или насрещни ревизии от органите на НАП, НОИ и други;

Регистрация на фирми

 • Регистрация на фирми в Търговския регистър;
 • Регистрации в НАП;
 • Други административни регистрации;

Сътрудничество и съдействие /логистика/ във връзка с проекти по програми, финансирани от Европейския Съюз

Първи етап: кандидатстване за финансиране

 • Разговори и обсъждане на уникалната идея за проект;
 • Изготвяне на предложение за финансов бюджет на проекта, съобразен с цели, ресурси и време;
 • Съдействие при подготовка на необходимата документация за кандидатстване, съобразно изискванията на финансиращата програма;

Втори етап: осчетоводяване и отчитане

 • Текущо счетоводно отчитане съгласно методологическите указания;
 • Подготовка на справки, попълване на формуляри и изготвяне на отчети;
 • Следене на срокове за плащане и отчитане според бюджетните параметри;
 • Изготвяне на пълен комплект от документи за отчитане на финансирането;

Вашето благополучие зависи от вашите собствени решения.

Офис Самоков
 • Самоков, Продановци – 2007, Ул. I-ва, 2
 • tk.office.balanceconsult@gmail.com
 • Тел. 0899981973

www.tkballance.com

Т енд К Баланс Консулт ЕООД - отрасли:


Счетоводни Услуги, Консултантски Услуги,

Офиси на Т енд К Баланс Консулт ЕООД

Т енд К Баланс Консулт ООД - Офис Самоков - Вижте още

Т енд К Баланс Консулт ООД - Офис Самоков

Дейността в областта на счетоводните услуги стартира през 2000 година като от 2013 година се осъществява чрез „Т енд К Баланс Консулт” ООД. Cчетоводните офиси се управляват от младост и амбиция, подкрепени с опит и рутина.
Самоков, Продановци – 2007, Ул. I-ва, 2

0899981973
Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..