Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

3 & 1 СОТ ЕООД  itemprop=

3 & 1 СОТ ЕООД

3 & 1 СОТ ЕООД 3&1 СОТ е представител на новото поколение охранителни фирми – регионално покритие, нови решения в сигурността, нови технологии и възможност за различни варианти на охранителни решения.
Елин Пелин, пл. Независимост 7, Уникредит Булбанк ет.2

ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА   ОХРАНА НА КИНОПРОИЗВОДСТВО   ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА 3 & 1 СОТ ЕООД 3&1 СОТ е представител на новото поколение охранителни фирми – регионално покритие,нови решения в сигурността, нови технологии и възможност за различни варианти на охранителни решения.          За нас: Дружеството има регионално представителство в гр. Елин Пелин и общ.Горна Малина Професионални охранители с нашата униформа гарантират сигурност на над 200 обекта в Региона. Чрез високи технологии и постоянен мониторинг на охраняваните обекти в CALLCenter Ви гарантираме бърза и адекватна намеса на автопатрулните ни сили при всяка ситуация, изискваща защита на сигурността. Водещи Компании в региона избраха нас за партньор в решенията за сигурност. Дружеството е предпочитан партньор в нестандартните решения за сигурност – големи терени, открити площи, снимачни площадки, стратегически обекти с повишено ниво на контрол.          3&1 СОТ За осигуряване на качеството на предоставянитеуслугиние се опирамена: Дългогодишния опит на екипани в охранителните дейности Изпреварващо внедряване на високи технологии и управление на комплексни проекти за сигурност Ефективни процеси по оценка и управление на риска и адекватни коригиращи и превантивни действия         Услуги: Охрана с технически средства Мониторинг и реакция с автопатрулни сили Изграждане, ремонт и поддръжка на системи Охрана /СОТ/ Видеонаблюдение Пожароизвестяване Контрол на достъпа НОВА УСЛУГА: Централизиран видеомониторинг 24 часово наблюдение в реално време в нашия дежурен център Записи на място в локалната видеосистема и на наш сървър в случай на кражба или повреда на локалното записващо устройство. Записите се архивират на наш сървър. Оптимизиране охраняемостта на обекта Редуциране разходите за жива охрана Подобравяне контрола бърху дейността, както на охранителния екип, така и на работещите в обекта Охрана на кинопроизводство „3 & 1 СОТ” е единствената фирма, специализирана в охрана на филмопроизводство: кинопродукции, рекламни и музикални клипови. Имаме сключени договори с по-вече от водещите филмови компании: Охраняваме снимачни терени, декори, снимачна техника, както в подготвителната част на филмопроизводството, така и по време на снимачна дейност. Пазим паркоместа и отцепваме улици преди и по време на снимки. Физическа охрана Физическата защита, която предлагаме е комплексна, съчетана с охрана с технически средства - СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване централизирания 24 часов видеомониторинг оптимизира охранителната услуга и редуцира разходите за охрана на обекта. Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват: Физическа охрана чрез организация на стационарни и подвижни охранителни постове с определен брой охранители на смяна на всеки пост. Организацията на охранителното време е в рамките до 24 часа в денонощието по график - съобразно изискванията на Възложителя Извършване на специфични патрулни и постови дейности и обходи на периметъра Физическа охрана съчетана с наблюдение на охранявания обект и неговия периметър в реално време - от охранителния пост или чрез изпращане на сигнала в Мониторинг център Контрол на достъпа чрез управление на технически средства – бариери, електрически брави или турникети,контрол на работното време чрез чекинг Контролно пропускателен режим при движение на МПС и товаро разтоварни дейности Извършване на проверка на документи на външни лица, регистрация и идентифициране на посетителите, справки и информация Дейности и контрол по обезопасяване и заключване на сгради и помещения Проверка на багаж, проверка на МПС, на товари и съпроводителните документи Проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи, разпознаване на опасности и рискове за безопасността Реакция с автопатрулни екипи и осигуряване на допълнителни сили при сигнал Контрол и проверка на противопожарната защита, съхранението и поддръжката на техническите съоръжения, съдействие за установяване на причините за аварии и пожари Извършване на координационни действия при бедствия и аварии Подкрепа при извънредни събития, инциденти, други актове, вкл. евакуация          www.3and1security.eu

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..