3 & 1 СОТ ЕООД - Вижте още

3 & 1 СОТ ЕООД

3 & 1 СОТ ЕООД 3&1 СОТ е представител на новото поколение охранителни фирми – регионално покритие, нови решения в сигурността, нови технологии и възможност за различни варианти на охранителни решения.
Елин Пелин, пл. Независимост 7, Уникредит Булбанк ет.2

3 & 1 СОТ ЕООД3 & 1 СОТ ЕООД3 & 1 СОТ ЕООД

3 & 1 СОТ ЕООД

ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
 
3 & 1 СОТ ЕООД

ОХРАНА НА КИНОПРОИЗВОДСТВО
 
3 & 1 СОТ ЕООД

ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

3 & 1 СОТ ЕООД
3&1 СОТ е представител на новото поколение охранителни фирми – регионално покритие,нови решения в сигурността, нови технологии и възможност за различни варианти на охранителни решения.

         За нас:
Дружеството има регионално представителство в гр. Елин Пелин и общ.Горна Малина Професионални охранители с нашата униформа гарантират сигурност на над 200 обекта в Региона. Чрез високи технологии и постоянен мониторинг на охраняваните обекти в CALLCenter Ви гарантираме бърза и адекватна намеса на автопатрулните ни сили при всяка ситуация, изискваща защита на сигурността.

Водещи Компании в региона избраха нас за партньор в решенията за сигурност. Дружеството е предпочитан партньор в нестандартните решения за сигурност – големи терени, открити площи, снимачни площадки, стратегически обекти с повишено ниво на контрол.

3 & 1 СОТ ЕООД

         3&1 СОТ
За осигуряване на качеството на предоставянитеуслугиние се опирамена:
 • Дългогодишния опит на екипани в охранителните дейности
 • Изпреварващо внедряване на високи технологии и управление на комплексни проекти за сигурност
 • Ефективни процеси по оценка и управление на риска и адекватни коригиращи и превантивни действия

        Услуги:
Охрана с технически средства
 • Мониторинг и реакция с автопатрулни сили
 • Изграждане, ремонт и поддръжка на системи
 • Охрана /СОТ/
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестяване
 • Контрол на достъпа
3 & 1 СОТ ЕООД

НОВА УСЛУГА: Централизиран видеомониторинг 24 часово наблюдение в реално време в нашия дежурен център

 • Записи на място в локалната видеосистема и на наш сървър в случай на кражба или повреда на локалното записващо устройство. Записите се архивират на наш сървър.
 • Оптимизиране охраняемостта на обекта
 • Редуциране разходите за жива охрана
 • Подобравяне контрола бърху дейността, както на охранителния екип, така и на работещите в обекта

3 & 1 СОТ ЕООД

Охрана на кинопроизводство
3 & 1 СОТ ЕООД
„3 & 1 СОТ”
е единствената фирма, специализирана в охрана на филмопроизводство: кинопродукции, рекламни и музикални клипови. Имаме сключени договори с по-вече от водещите филмови компании:

Охраняваме снимачни терени, декори, снимачна техника, както в подготвителната част на филмопроизводството, така и по време на снимачна дейност.

Пазим паркоместа и отцепваме улици преди и по време на снимки.


3 & 1 СОТ ЕООД

Физическа охрана

Физическата защита, която предлагаме е комплексна, съчетана с охрана с технически средства - СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване централизирания 24 часов видеомониторинг оптимизира охранителната услуга и редуцира разходите за охрана на обекта.

Комплексните решения за сигурност, които предлагаме включват:
 • Физическа охрана чрез организация на стационарни и подвижни охранителни постове с определен брой охранители на смяна на всеки пост.
 • Организацията на охранителното време е в рамките до 24 часа в денонощието по график - съобразно изискванията на Възложителя
 • Извършване на специфични патрулни и постови дейности и обходи на периметъра
 • Физическа охрана съчетана с наблюдение на охранявания обект и неговия периметър в реално време - от охранителния пост или чрез изпращане на сигнала в Мониторинг център
 • 3 & 1 СОТ ЕООД
 • Контрол на достъпа чрез управление на технически средства – бариери, електрически брави или турникети,контрол на работното време чрез чекинг
 • Контролно пропускателен режим при движение на МПС и товаро разтоварни дейности
 • Извършване на проверка на документи на външни лица, регистрация и идентифициране на посетителите, справки и информация
 • Дейности и контрол по обезопасяване и заключване на сгради и помещения
 • Проверка на багаж, проверка на МПС, на товари и съпроводителните документи
 • Проверяване на сигнали, получени от локалните технически системи, разпознаване на опасности и рискове за безопасността
 • Реакция с автопатрулни екипи и осигуряване на допълнителни сили при сигнал
 • Контрол и проверка на противопожарната защита, съхранението и поддръжката на техническите съоръжения, съдействие за установяване на причините за аварии и пожари
 • Извършване на координационни действия при бедствия и аварии
 • Подкрепа при извънредни събития, инциденти, други актове, вкл. евакуация

3 & 1 СОТ ЕООД

         www.3and1security.eu

Актуално в каталога


Здравейте приятели на Business.bg.

Последните 7 месеца за нас бяха много важни, защото стартирахме изработването на нов дизайн на нашия каталог, нов администраторски панел и нова мобилна версия с респонзив дизайн, според последните очаквания на потребителите и новите изисквания на Google и останалите търсещи машини, до услугите на които се позоваваме ежедневно. Виж още...

За BUSINESS.bg


Контакти
Какво е BUSINESS.bg?
Услуги
Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?