Стругове - Вижте още

Стругове

Стругове-Троян извършва ремонт на супорни и подавателни кутии за стругове с оригинални части за тях. Подавателна кутия за вграждане в универсални стругове - Основен механизъм от подвижни коригирани зъбни колела. Осигурява различни подавания и стъпки на резби при стругова обработка.
 Стругове

Стругове
 Стругове Стругове-Троян извършва ремонт на супорни и подавателни кутии за стругове с оригинални части за тях.

Подавателна кутия за вграждане в универсални стругове - Основен механизъм от предвижни корегирани зъбни колела. Осигурява различни подавания и стъпки на резби при стругова обработка

Супортна кутия за универсални стругове - Осъществява напречното и надлъжното подаване на супорта (инструмента). Стругове  Стругове  Стругове  Стругове

Стругове - отрасли:


Машини, Машиностроене,
3 1