H&P Застрахователен Брокер - Вижте още

H&P Застрахователен Брокер

H&P Застрахователен Брокер има финансово и споразумение за обслужване с всички основни застрахователни компании в България.
H&P Застрахователен Брокер
H&P Insurance Broker
H&P Insurance Broker е новото име на Токуда Брокер

Заедно със смяната на името H&P застрахователен брокер ще промени и приоритетите си , което и самото име подсказва : Health – Здраве & Property – Имущество . Това означава , че ще работим максимално за застрахователната защита на здравето и имуществото на нашите клиенти!
ЗА H&P Застрахователен Брокер

Българският Кодекс за застраховане определя застрахователния брокер като посредник между клиента и застрахователните компании . Застрахователният брокер използва своят богат опит и знания за да прецени необходимостите на клиента от застраховка и да препоръча съответната застрахователна полица.

H&P Застрахователен Брокер
  • Брокерите работят за клиента , а не за определена застрахователна компания . Когато има щета клиента разбира истинската стойност на това да има застраховка сключена чрез застрахователен брокер. Брокерът работи като негов консултант , като негов адвокат за да бъде клиентът сигурен , че застрахователната компания ще действа правилно и в кратки срокове.
  • Застрахователните брокери в България са под специален държавен надзор и се лицензират от държавата.
  • “H&P Застрахователен Брокер” работи като застрахователен брокер от 1998 г.
  • Ръководителите на отделните направления имат повече от 15 години опит в застраховането.
  • “H&P Застрахователен Брокер” има финансово и споразумение за обслужване с всички основни застрахователни компании в България.