Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Медищит  itemprop=

Медищит

Специализирани кабинети, физиотерапия, микробиологична лаборатория, вирусологична и имунологична лаборатория, клинична и хормонална лаборатория, кардиолог, невролог, ендокринолог, нефролог, АГ, педиатър, неотложна помощ, трудова медицина! Стремежът на всички нас е да Ви помогнем в
Стара Загора, ул.Княз Александър Батенберг 28, Офис център, офис 32

МЕДИЩИТ Органа за контрол от вида „С” В стремежа си да бъдем максимално полезни за Вас - нашите клиенти, ние изградихме нов екип от 5 инженери с дългогодишен опит в областта на ЗЗБУТ и с квалификация в измерване факторите на работната среда. Органа за контрол от вида „С” работи съгласно БДС EN ISO/IEC 17020. Стремежът на всички нас е да Ви помогнем в бързото вземане на гъвкави, адекватни и с максимален икономически за Вас ефект, решения. В условията на напрежение и стрес за съвременния ръководител ние ще Ви подкрепим да се съсредоточите в решаване на Вашите най –важни задачи и оставите безопасността и здравословните условия на труд в нашите професионални ръце. Гарантираме Ви точност, коректност и професионализъм под един покрив. Извършва контрол (измерване) на факторите на работна и битова среда. Контрол (измерване) на електробезопасност - електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V. Контрол (измерване) на Климатични и Вентилационни инсталации Контрол (измерване) на Електромагнитни полета Контрол (измерване) на Вибрации Съблюдава се спазването на всички нормативни документи СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИЩИТ – СТМ” ООД създадена съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008год. за Условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, издадена от МЗ и МТСП (ДВ,бр.14/12.02.2008год.). Службата е регистрирана в МЗ под регистрационен №305-1/03.11.2009год. Съгласно чл.25, ал.3 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) от 23.12.1997год. работодателите се задължават да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина. КАКВИ са основните цели на работа на Служба Трудова Медицина според ЗЗБУТ? Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по: осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве. Медицински център МЕДИЩИТ Работим с екип от специалисти с желанието да бъдем максимално полезни за нашите пациенти, да сме техни консултанти за постигане на по-добро здраве и качество на живот . За всички нас е въпрос на чест, на морал да работим с най-съвременните методи и изследвания, с най-нова и модерна медицинска апаратура в съответствие на всички изисквания за добра медицинска практика. Кардиологичните и неврологичните заболявания, ендокринологичните и болестите на обмяната, УНГ болести, очните болести са сред най-популярните заболявания на съвременния човек. Специалистите в медицинския център, от петте клинични специалности позволяват комплексно здравно обслужване дават възможност, както за широка и бърза диагностика, така и за своевременно и ефективно лечение на най-популярните и разпространени заболявания на съвременният човек. Екипът от лекари работи индивидуално с всеки пациент , като освен оценката на настоящото заболяване, изработва и индивидуална профилактична програма , с препоръки за начина на живот, физическа активност , хранене. Нашата удовлетвореност е изключително голяма, когато пациентите ни са се почувствали по-добре, работят и са забравили за болестите в ежедневието си.    

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..