АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Вижте още

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Фирма АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е създадена през 2006г. с основен и постоянен предмет на дейност - производство на GPS системи, разходомери, сонди и софтуер. Ние предлагаме решения в областта на превенцията на кражби на гориво, следене на автопарка на транспорта, строителна, земеделска
АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПРОИЗВОДИТЕЛ НА GPS СИСТЕМИ, СОФТУЕР и РАЗХОДОМЕРИ

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Фирма АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е създадена през 2006г. с основен и постоянен предмет на дейност - производство на GPS системи, разходомери, сонди и софтуер. Ние предлагаме решения в областта на превенцията на кражби на гориво, следене на автопарка на транспорта, строителна, земеделска механизация и др., както и ЕРП софтуер за управление на строителни фирми.

За Ай Джи Инженеринг
 • Основана през 2006г.
 • Едноличен собственик и Управител - Иван Ладов
 • Централен офис - София
 • Производствена база
 • Сервизни центрове на територията на цялата страна
АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Дейности, продукти и услуги на Ай Джи Инженеринг.

Интегрирана система за ефективно управление и контрол разхoда на дизелово гориво чрез:

 • /Електронен Мембранен Разходомер/ - за отчитане разхода на дизелово гориво с точност до 99.0%.
 • GPS Проследяване в реално време
 • Специализиран софтуер за управление на автомобилния и машинен парк

Въвеждане системата наАй Джи Инженеринг съкращава разходите за гориво от 30 до 40 %.

Кратко описание и функционалности на системата за управление и контрол разхода на гориво:

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДАЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕМР /Електронен Мембранен Разходомер/. Ай Джи Инженеринг е единствен производител на българския пазар, предлагащ уред, който позволява да бъдат отчитани следните параметри:

 • Реално изразходваното дизелово гориво. Допустимата грешка е под 0.1%. (Мери правата и обратна нафта, която излиза от резервоара).
 • Оптимални условия за работата на двигателя.
 • Зареждане и източване на гориво.
 • Нерегламентирано отклоняване на гориво от горивната система на МПС или стационарни агрегати.
 • Реално изработени моточасове.

Данните от разходомера не могат да бъдат манипулирани по никакъв начин от водачите на превозни средства. 

Разходомерите се прилагат успешно при транспортна, пътностроителна и селскостопанска техника, както и при стационарни дизелови машини работещи в различни режими. ЕМР /електронно мембранен разходомер/ е българско производство патентован в ЕС с 24 месеца гаранция от датата на доставка с под 1% грешка на измерването.

ТОЛ УСЛУГИ

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Във връзка с въвеждането от 01.03.2020 г. на пътни такси за изминато разстояние – ТОЛ за  всички автомобили над 3.5 т., Ви информираме, че за да ползвате платената пътна мрежа, Вие можете да използвате GPS устройства.

Екипът на „АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ” е на Ваше разположение за пълно съдействие!

Фирма „АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД предлага автоматично предаване на генерирани GPS данни към Доставчик на декларирани данни (ДДД) за електронно подаване на координати за изчисляване на ТОЛ ТАКСИ.

Предложението на Ай Джи Инженериг е в услуга на корпоративния интерес:

 • Първо: Гарантирана сигурност на корпоративния интерес. Известяваме фирмата и шофьора, а не само шофьора както при OBU устройствата! Автоматичното известяване при нарушение в работата на GPS устройството на 15-тата мининута на фирмен Email адрес, Ви дава възможност да подадете ръчно маршрута на движещото се ППС.
 • Второ: Сигурно и по-удобно като плащане – от един фирмен акаунт и споделена сметка за таксуване  на всички ППС на фирмата.
 • Трето:  Използвайки GPS устройствата получавате Fleet система за управление на автопарка и автоматично подаване на данни към Тол Системата.

„АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е постигнала оперативна съвместимост на IG софтуера със системата на „ТОЛ БГ“ЕООД , която е „Доставчик на Декларирани Данни“, официален партньор на „Интелигентни Трафик Системи“ АД

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

В IG софтуера се попълват техническите данни (категория на ППС, Евро стандарт, екологична характеристика,  брой оси, максимално допустима маса и др.) на пътните превозните средства (ППС), имейл адрес и телефон.

Попълнената информация заедно с GPS координатите се подават към ТОЛ системата за изчисляване на маршрутите и таксите.

Нашата GPS Система осигурява пълна гаранция за подаване на данните, към ТОЛ системата при изрядно работещи технически средства. В случай на неработещо техническо средство (GPS устройство) получавате известие на посочен от Вас имейл адрес. При известие за проблем с устройството, когато превозното средство е в движение трябва да се подаде ръчно маршрута в ТОЛ системата през предоставените WEB и Мобилни приложения (портали).

Ръчното подаване на маршрута трябва да стане преди преминаване на следваща ТОЛ рамка.

Допълнителни инструкции, как се подава ръчно маршрута, как се ползват ТОЛ приложенията и ТОЛ системата, ще получите на място при подписване на договор с Доставчик на декларирани данни (ДДД).

За клиенти на фирма „АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД автоматичното подаване на данни към ТОЛ СИСТЕМАТА е БЕЗПЛАТНО.  

GPS устройства - Функционални възможности

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДАЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 • Наблюдение в реално време
 • Местоположение; координати
 • Позициониране спрямо маркиран обект (вътре или извън обекта)
 • Скорост на движение, ускоряване, спирачки, байпас, отваряне на врата или др.
 • Обороти на двигателя
 • Моментен разход на гориво (при монтиран разходомер или свързване с КАН шина)
 • Данни от други монтирани датчици (при горивовози за зареждане на обекти, за посока на движение при циментовози и др.)
 • GPS устройството работи с карти за пренос на данни (дейта карти) на всички оператори в България. Ай Джи Инженеринг предлага изключително атрактивни абонаментни планове за страната и Европейския съюз.
 • GPS устройствата са с 24 месеца гаранция от датата на доставка.
 • Софтуер за GPS проследяване
 • Софтуер за GPS проследяване - високо ефективна уеб базирана система за проследяване работата на двигателя в реално време. Всичко, което е необходимо за използване на софтуера е интернет връзка и браузъра Mozilla FireFox.

GPS устройството работи с карти за пренос на данни (дейта карти) на всички оператори в България. Ай Джи Инженеринг предлага изключително атрактивни абонаментни планове извън територията на страната.

GPS устройствата са с 24 месеца гаранция от датата на доставка.

Софтуер за GPS проследяване и справки

Софтуерът за GPS проследяване - високо ефективна уеб базирана система за проследяване работата на двигателя в реално време, справки за изразходваното гориво и др. Всичко, което е необходимо за използване на софтуера е интернет връзка и браузъра Mozilla Firefox.

Основни функции на специализирания софтуер за проследяване, управление и контрол разхода на дизелово гориво.

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДАЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 • Онлайн наблюдение – местоположение, скорост, обороти, напрежение на акумулатора, литри в час
 • Справки за изразходвано гориво и изминати километри за период (при монтиран разходомер )
 • Бърз достъп до текущият статус на автомобила
 • Маркирани обекти (P.O.I.)
 • Справка за изминати километри в извънработно време
 • Пътни листа – дневни, месечни, за период от дни; справки за престои и маршрут
 • Справки за максимални и средни стойности на скоростта
 • Справки за посещения на терени и обекти
 • Модул за управление на автопарк – известия при изтичащи застраховки, винетки, смяна на масла, гуми и др.; справка за извършени ремонти
 • Възможност за експортиране на всяка една справка в Excel, PDF или директно изпечатване.

Пътни листа за водачи

 • Контрол на достъп за автомобили – интеграция със система за контрол на достъп, ползващи една чип карта и даващи възможност за справки от кой служител и кога е ползвано превозното средство.
 • Данни от други монтирани датчици (при горивовози за зареждане на обекти, за посока на движение при циментовози, датчици за разтоварване,температура и др.)
 • Графични справки
 • Филтри за скорост, обороти, температура, акумулатор, байпас и др.
 • Модул за въвеждане на заредено количество гориво по фактури.
 • Персонална парола за модифициране на фирмени данни.
 • Групиране и преименоване на превозни средства в онлайн наблюдение, както и възможност за въвеждане на норми и пълно описание на превозни средства с цел организация и пълен контрол над автопарка.
 • Възможност за асоцииране на престои както с реалния адрес, така и като маркиран обект или терен.

За локация на обектите се използва Google Maps - водеща услуга в областа на дигиталните карти. Дава възможност да видите как изглежда даден район, да избирате режим на картата: пътна, сателитна, теренна или 3D, да анализирате маршрута на вашите автомобили. Благодарение на голямата база данни за всяка част от земната повърхност може да се види адреса, на който се намира дадено превозно средство.

Освен текущата позиция на автомобила може да се получи информация за скорост, ускоряване, спирачки, обороти, температура, байпас и други събития като отваряне на врата, изключване на двигател, ниво на горивото в резервоара, източване на гориво, зареждане на гориво и др.

GPS за животни

Компанията разработва GPS каишка и софтуер за следене на кучета, коне и други животни. Вече без проблем може да следите вашето куче на Андроид телефон, таблет или друго устройство. Задаване на зони на сигурност, например двора на къщата/имота, където при излизане на животното от зоната да се сигнализира на собственика. Подходяща при лов за превенция на кражба или загуба на кучето.


ERP софтуер

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДАЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Компанията разработва ЕРП софтуер за управление на строителни фирми и техните ресурси и активи. Съчетанието на GPS с ЕРП софтуера неимоверно облекчава издаването на пътни листи. С внедряването на софтуера издаването на пътни листи става автоматично електронно - име на шофьора, време на работа, курсове и др., отчитане на зарежданията от ведомствени или външни бензиностанции, отчитане при преминаване през кантар, уведомление при пресрочване на лизинг, застраховка, наем, връзка със счетоводния отдел и др.

Предимства на ЕРП софтуера

 • Връзка с уеб GPS софтуера
 • Уеб-базиран
 • Възможност за контрол на целия автопарк
 • Информация за актуалното състояние на автопарка (брой машини в ремонт, брой машини работещи на обектите)
 • Интерактивен модул за изготвяне на справки
 • Бързо и лесно локализиране на превозните средства (последна позиция) посредством обмен на данни с GPS софтуер
Потърсете консултантите на Ай Джи Инженериг сега – 0879 804 200!

АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - отрасли:


Транспортни Услуги,