БАК България ООД  - Вижте още

БАК България ООД

БАК България ООД е с основен предмет на дейност Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация, мониторинг на съхранявана продукция и вредители.
Добрич, ул.Независимост 29, вх.А, ап.2

Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери

БАК България ООД е Вашият верен партньор в борбата срещу вредителите

За нас:

БАК България ООД е с основен предмет на дейност Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация, мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието. Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите.

Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери
БАК България ООД има сключени договори с фирми с обществено значение които подлежат на контрол съгласно изискванията за добри производствени практики и отговарят на Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ. Притежаваме необходимите лицензи издадени от Министерство на Здравеопазването за ДДД мероприятия и от Министерство на Земеделието за фумигация и обеззаразяване на площи.

Отделяме голямо внимание на обучението на своите кадри,като всички служители притежават необходимите квалификации,ежегодно участваме в програми и международни конференции. Екип от специалисти консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със ДДД дейностите, необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба и използваните препарати.

Препаратите с които работим са на водещи фирми с гаранция за качество и са съобразени с необходимите документи-разрешителни за употреба и информационен лист за безопастност, издадени от МЗ. Дезакаризация на тревни площи е ежегодна мярка, като за гарантирана ефективност обработката се повтаря след седем дни, като това е свързано с биологията на инсектите и изискването е тревата да е предварително окосена. След всяка обработка издаваме необходимия по Наредба № 3 Протокол и водим регистър на извършените обработки.

Услуги:

Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери
Фумигация

Фумигация на складирани продукти в складове и силози.
Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери.
Фумигация на зърно в силози и плоски складове
Дезинсекция

Дезинсекция на силози, складове, мелници и производствени помещения.
Дезинсекция против кърлежи, мравки, хлебарки, мухи и др.
Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери
Детаризация

Диагностиката и борбата с гризачите.
Изготвяне на дератизационна схема, обозначаване на дератизационни точки.
Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери
Дезинфекция

Унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда и за изключване на възможностите за предаването им.

www.bacbg.com

БАК България ООД - отрасли:


Услуги, Мелници, Агроборси, Дезинфекция,