Преводаческа агенция Айва - Н - Вижте още

Преводаческа агенция Айва - Н

Фирмата е една от първите в България за този вид услуги и има сключен договор за извършване на преводаческа дейност с МВнР отдел Консулски отношения от 1993 год. Разполагаме с преводачи от и на всички езици. Предлагаме и екскурзии и почивки в страната и чужбина.
София, ул.Г.С. Раковски 56Б/на ъгъла с ул.Цар Симеон с/у църквата/

Преводаческа агенция Айва - Н

ЗА НАС

Преводаческа агенция Айва - Н

Фирмата е една от първите в България за този вид услуги и има сключен договор за извършване на преводаческа дейност с МВнР отдел Консулски отношения от 1993 год.

Разполагаме с преводачи от и на всички езици.

Предлагаме и екскурзии и почивки в страната и чужбина.

ПРЕВОД

Преводаческа агенция Айва - Н

Предлагаме устни и писмени преводи на фирмени документи (счетоводни и банкови документи, официална кореспонденция, бизнес оферти), на официални и лични документи (дипломи, свидетелства за съдимост, свидетелства за сключен граждански брак, актове за раждане и др.), както и превод на всички видове художествена и специализирана (техническа, юридическа, медицинска) литература.

Предлагаме бързи и експресни услуги за същия ден.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Преводаческа агенция Айва - Н

Легализация означава изготвяне на даден документ като официален, удостоверен със съответните държавни гаранции за истинност и достоверност на поднесената в него информация. Той се превежда от/на съответния език от заклет към МВнР преводач и след това се заверява от Министерство на Външните Работи на Република България.

Легализацията представлява апостил и/или заверка подписа на преводача, който се поставя в Консулския отдел на Министерство на външните работи.

В зависимост от вида на документа, преди да бъде заверен от МвНР, трябва да има заверка от други държавни институции.

Такива документи са например: диплома за завършено образование (средно или висше), академична справка и други документи, издадени от институции под шапката на Министерство на образованието.

Свидетелство за съдимост и други документи, издадени от съд и нотариуси, изискват заверка в Министерство на правосъдието.

Всяко учреждение определя свои срокове за изпълнение, които не зависят от фирмата за преводи.

Преводаческа агенция

Веднъж заверен в съответната институция (ако се налага), следва заверка в Консулския отдел на МвНР. За тази цел върху документа се лепят таксови марки.

Цената на услугата зависи от срока за изпълнение. Услугата бива бърза, бавна и експресна.

Има някои държави, с които имаме облекчен режим на легализация.

Когато документите са предназначени за страни, с които Република България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, или документите са издадени от тези държави и ще служат пред Български институции, таксата за легализация (таксовите марки) са с по-ниска стойност.

За всички останали държави, с които нямаме такъв договор, цената за легализация е по-висока. Тя се дължи на по-високите такси в институциите.

Съществуват и други изисквания за легализация, които налагат задължителна заверка в посолствата на съответните държави или в МВнР на съответната държава и в нашето посолство в нея.


КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ:

Ние можем да ви съдействаме и насочим правилно при проблем с всички институции на Територията на Р. България- общини, съдилища, министерства, университети, посолства, телекоми, комунални дружества, институти, агенции и др.

Нашите компетенции са в сферата на Българско гражданство, гражданско състояние, пенсиониране, откриване и закриване на фирми, студенски права, Миграция и много други.

Цените за услуги по т.9 са изцяло по договаряне, според сложността на конкретния случай и необходимото време и ресурс за съдействие, при минимум 20 лв фирмена такса.

ПРЕВОД цени - моля натиснете тук

Преводаческа агенция Айва - Н