Последни новини


Как да изберем SEO агенция в Пловдив

Виж още..

Как да предпазим дома си от гнездене на птици?

Виж още..

Иновации в пелетни камини и котли BURNiT

Виж още..

ВМЛ Консулт ЕООД  itemprop=

ВМЛ Консулт ЕООД

Дейността на ВМЛ - Консулт обхваща целия спектър консултантски услуги в областта на строително-инвестиционния процес -Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
ВМЛ Консулт ЕООД Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради Лиценз № ЛК-000444/07.07.2005 г.– за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор – МРРБ Удостоверение № 00225/25.08.2010 г. за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради – АЕЕ За нас : "ВМЛ–Консулт" ЕООД е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Нашата фирма е сертифицирана по системата за качество БДС EN ISO 9001:2008, системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007, системата за управление на околната среда ISO 14001:2004. Служителите във фирмата са с дългогодишен опит в проектирането, инвеститорския контрол, строителния надзор, енергийната ефективност. При нас работят архитекти, инженери по всички изискващи се в строителството на различни обекти специалности, икономист, Юристи, технолози и лицензирани оценители на промишлени предприятия, жилищни и обществени сгради, имоти и др. Те са сред водещите консултанти на значими за Столицата обекти, някой от които са: Централна автогара; Многофункционален търговско – развлекателен център и бизнес сграда на бул. "Стамболийски" (MALL of Sofia); Производствена база и Административна сграда на немската фирма "Фесто"; ДКЦ "Доверие", "Интер Експо Център" и др. Услуги : Дейността на "ВМЛ-КОНСУЛТ " ЕООД обхваща целия спектър консултантски услуги в областта на строително – инвестиционния процес: Подготовка и организация на проектантския процес Оценка на съответствието на инвестиционните проекти Строителен надзор Инвеститорски контрол върху количества, цени и стойности на СМР Проучване на терени за строителство Проектиране Експертни оценки Съставяне и контрол на цените на СМР Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство Изготвяне на технически и енергийни паспорти Обследване на сгради за енергийна ефективност и Сертифициране за енергийна ефективност Още : "ВМЛ–Консулт" ЕООД изпълнява консултантска дейност на обектите на Столична община като е изготвила доклади за съответствие на инвестиционните проекти на Централна минерална баня, преустройство на сградата на Столична община на ул. "Париж" №5 и упражнява строителен надзор, на общностни центрове за деца в неравностойно положение, Обединени детски заведения, телевизионни студиа, фонтани, надлези, подлези, пътен възел "Надежда", възлови кръстовища, инженерна инфраструктура, водопроводни канали, топлозахранвания, мостове, десетки детски площадки, конструктивни и енергийни обследвания с изготвяне на технически паспорти и сертифициране на десетки училища, детски ясли, детски градини и други сгради, както и различни по предназначение обекти на други възложители (производствени и жилищни сгради, жилищни и хотелски комплекси, банки, обекти, свързани с електрозахранване – трафопостове, кабели СрН и НН) #slider, #slider img, #slider1, #slider1 img { min-height:200px !important}

Последни новини


Как да изберем SEO агенция в Пловдив

Виж още..

Как да предпазим дома си от гнездене на птици?

Виж още..

Иновации в пелетни камини и котли BURNiT

Виж още..