Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

МЕТРОНОМ ПС ООД - Вижте още

МЕТРОНОМ ПС ООД

Фирма МЕТРОНОМ ПС ООД е независима научно - изследователска и развойна фирмена лаборатория. Извършва измерване на физически фактори като микроклимат, изкуствено осветление, шум, климатични и вентилационни инсталации, ел. уредби и съоръжения до 1000V, електромагнитни полета.
МЕТРОНОМ ПС ООД
МЕТРОНОМ ПС ООД
МЕТРОНОМ ПС ООД
Метроном-ПС ООД е създадено през 1994г. Вече почти 25 години дружеството работи в няколко основни направления, като измервания в областта на физическите фактори на околната среда, работната среда /т.н. трудова медицина/, научно-изследователски и внедрителски дейности в областта на високите технологии и по-конкретно в слънчевата енергетика, фотоволтаици, нови енергиини източници, специална електроника, експертни компютърни системи и др. Към фирмата функционира и Проектантско бюро с проектанти с пълна проектантска правоспособност в областта на част „електрическа“.

Управител на фирмата от създаването и до днес е д-р инж. Петър Събев, бивш преподавател в Технически университет- София и Технологичен университет, Айндховен, Холандия.


В рамките на фирмата работеше над 11 години и Акредитиран от БСА – Орган за контрол „Метроном“ от вида „С”.

Инженеринг

Независима научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория

Фирмената лаборатория от създаването си работеше като упълномощена лаборатория. Тя беше упълномощена от Министерството на здравеопазването под №58 за извършване на измервания, контрол и оценка в областите: шум, микроклимат, нейонизиращи електромагнитни полета, лазерни системи и др.

МЕТРОНОМ ПС ООД Ръководител на лабораторията дълги години беше д-р инж. Петър Събев. Понастоящем ръководител на лабораторията е инж. Цветан Пенков, водещ експерт във фирмата в областта на измерванията.

Освен измерване на гореупоменатите физически фактори, фирмената лаборатория извършва и измерване на вибрации на работни места предавани на системата“ ръка-рамо“ и цяло тяло в предприятия, както и в помещения на жилищни сгради – стена, под и т.н., скорост, сила и посока на вятъра, вентилационни и климатични инсталации, концентрация на кислород във въздуха, концентрация на радон във въздуха, PPm на колоидни разтвори, нитрати, Ph на водни разтвори, спектрален анализ на електромагнитни полета, интензивност на слънчевото греене, интензитет на ултравиолетово облъчване, волт-амперни характеристики на фотоволтаични модули, КПД на фотоволтаиците и редица други параметри, свързани с възобновяемата енергетика . От съществуването си до днес Фирмената лаборатория е извършила измерване и оценка на Хигиенно-защитни зони на базовите станции на мобилните оператори – Мобилтел, Глобул/сега Теленор/ и Виваком на над 2000 обекта на територията на цялата страна.
Само в София с наши Протоколи са пуснати в действие над 450 базови станции.
Високият професионализъм на екипа на лабораторията и съвременната измервателна техника с която са въоръжени им определя водещо място сред независимите лаборатории в страната.

  • МЕТРОНОМ ПС ООД
  • МЕТРОНОМ ПС ООД
  • МЕТРОНОМ ПС ООД
  • МЕТРОНОМ ПС ООД
  • МЕТРОНОМ ПС ООД

От съществуването си до днес Фирмената лаборатория е извършила измерване и оценка на Хигиенно-защитни зони на базовите станции на мобилните оператори – Мобилтел, Глобул/сега Теленор/ и Виваком на над 2000 обекта.

Само в София с наши Протоколи са пуснати в действие над 450 базови станции.

Високият професионализъм на екипа на лабораторията и съвременната измервателна техника с която са въоръжени им определя водещо място сред лабораториите в страната.МЕТРОНОМ ПС ООД

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..