Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Шатерова Консулт ЕООД - Вижте още

Шатерова Консулт ЕООД

Шатерова Консулт ЕООД е действаща фирма от 2006 г. Целта на Шатерова Консулт ЕООД е насочена към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения...
Шатерова Консулт ЕООДШатерова Консулт ЕООДШатерова Консулт ЕООД

За нас
Шатерова Консулт ЕООД е специализирано дружество в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансови, данъчни и пенсионни консултации, предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.

Целта на Шатерова Консулт ЕООД е насочена към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които благоприятстват за успеха на Вашия бизнес, като дават реална и точна информация на ръководството за състоянието на фирмените финанси посредством високо ниво на счетоводните услуги, с което подпомага и облекчава вземането на управленски решения.

Независимо от това дали бизнесът Ви е нов и току що прохожда или е отдавна утвърден, независимо от капацитета и опита Ви, независимо от правния статут , ако ни се доверите, ние ще подходим отговорно и с нужното внимание, търпение и професионализъм.

Дейността на Шатерова Консулт ЕООД е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и с всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

Нашите предимства:

 • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
 • Актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
 • Възстановяване на ДДС от Европейския Съюз
 • Индивидуални цени по договаряне,съобразени с обема на работа
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Месечно и годишно приключване на фирми
 • Пълно счетоводно обслужване на фирми
 • Данъчни декларации на граждани
 • Платежни нареждания за разплащане с бюджета и клиенти
 • On Line Банкиране
 • ДДС Декларации
 • Интрастат декларации
 • Изготвяне на работни заплати
 • Осигуровки
 • Данъчни консултации на фирми и граждани
 • Посещения на място при клиента

Нашите клиенти са малки и средни предприятия от всички икономически отрасли:

 • хотелиерство и ресторантьорство
 • туризъм
 • търговия
 • производство
 • високи технологии
 • строителство
 • селското стопанство
 • транспорт и спедиция

Шатерова Консулт ЕООД Шатерова Консулт ЕООД Шатерова Консулт ЕООД Шатерова Консулт ЕООД

Шатерова Консулт ЕООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..