Най-добрия избор в северозападна България. Търговия с ловни и риболовни принадлежности.

Стръв за риболов в населено място Лом