Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Сурова наденица в населено място Летница