Производство на месо и месни продукти

Преработка на месо и производство на колбаси и деликатеси.

Карначета в населено място Лом