Фирма "Детайлмаш" е създадена през 1995г. На 16 km от географския център на Република България в град Габрово от инж. Петьо Петков Панайотов. Производствените мощности и сграден фонд са 100% частна собственост.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?