Услуги - автотенекеджийски, бояджийски, акумулатори.

Посредническа дейност в България.

ВИК услуги в населено място Луковит