СТС Инвест Холдинг АДе холдингова структура със затворен производствен цикъл, включваща множество производствени предприятия с различен предмет на дейност: Инвеститорска дейност, Производство на гъвкави меки опаковки,

Луксозни опаковки за бижутерия, парфюмерия и др.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?