Вътрешно и външно озеленяване.

Вечнозелени растения в населено място Лом