лицензирана от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с регистрационен № Пд 140

Асеновград
Отопление и Вентилация

Вентилатори - промишлени в населено място Асеновград