"Кабелна телевизия, собствена програма ""Медия плюс""."

Реклама, радио - медии в населено място Мездра