Покупко-продажба на отоплителни материали - джомбаски въглища, брикети, дърва.

Въглища Донбас в населено място Лясковец