Фирмата внася и търгува суровини за каучуковата промишленост, като: Технически въглерод (N220, N330, N339, N375, N550, N650, N660, П702, П803), Синтетични каучуци (SBR1500, SBR1502, SBR1705, SBR1712, SKI3, NBR18, NBR26, NBR33), естествени каучуци,

Внос, износ и дистрибуция на суровини и материали за лакобояджийската, пластмасопреработващата и каучукова промишленост.

Гумени съединители в населено място Русе