Производство на студеноогънати електрозаварени правошевни кръгли и профилни тръби.

Стоманени тръби в населено място Лом