Производство на хляб и тестени изделия

Замразен хляб в населено място Лом