Производство на чай, кафе и подправки

Суха мая в населено място Асеновград