Притежава рафинерия за пречистване на отпадни мазнини; Квалифициран персонал с дългогодишен опит от 2002 г. в сферата на работа с отпадни мазнини в България;

BLOIL - industry:


Biofuels, biodiesel,