НЕОТЕРМ ООД - View more

NEOTERM OOD

НЕОТЕРМ ООД
„НЕОТЕРМ” ООД
Фирма „НЕОТЕРМ” ООД е основана през 2004г., като предмет на дейността ù е:

- Проектиране, доставка и строителство на газопроводи, градски газопроводни мрежи, регулиращи и замерващи съоръжения, промишлена газификация, сградни и битови газопроводни, котелни и отоплителни инсталации;
- Изграждане на централна климатизация, вентилация, термопомпи (вода – вода; въздух – вода), съоръжения за пара, топла вода и нестандартно оборудване;
- Доставка и сервиз на газови уреди за отопление, охлаждане, производство на санитарна топла вода и кухненски уреди на газ. Фирмата осъществява дейността си на територията на цялата страна и в чужбина.
НЕОТЕРМ ООДНЕОТЕРМ ООД
Фирмата притежава:
УДОСТОВЕРЕНИЕ от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕРИОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧEСКИ НАДЗОР


За поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:

  • парни и водогрейни котли;
  • съдове работещи под налягане;
  • тръбопроводи за вода, пара и гореща вода;
  • газопроводи;
  • промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения към тях;
  • газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
УДОСТОВЕРЕНИЕ от КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

III гр. – строежи от енергийната инфраструктура;
IV гр. – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;
V гр. - отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическата дейност.

ПРОДУКТИ:

Автоклави
Ние произвеждаме и предлагаме на европейския пазар хоризонтални автоклави характеризиращи се с по - малка консумация на топлоенергия 40 % и на вода 30 % в сравнение с вертикалните.

Горния котел служи за първоначално загряване на водата а в последствие след приключване на стерилизацията в долния автоклав водата се изпомпва в него и се съхранява поддържайки температурата.

Вратата на автоклава е изработена от неръждаема стомана. Предвидена е блокировка непозволяваща отварянето на вратата преди налягането в автоклава да достигне атмосферното.

НЕОТЕРМ ООД
Парни котли
НЕОТЕРМ ООД
Фирма Yukseltur произвежда парни котли скоч тип, триходови, високо и ниско налягане съответстващи на ЕN 12953.

Котлите са разработени за работа на течно, твърдо (въглища, стърготини, слънчогледови шлюпки и др.) и газообразно гориво. Производителността в зависимост от типа на използваното гориво варира в диапазона 80-95 %.

Димогарната тръба в зависимост от проекта може да бъде гладка или гофрирана за по добър топлообмен. Изделията притежават СЕ сертификат.
Котелно
Фирма YUKSETUR предлага изработката на котелни за производство на пара до ключ.

Ние предлагаме парен котел, фитинги за котела, захранващи (питателни) помпи, горелки (газови, нафтови, мазутни и комбинирани), горивни резервоари, съоръжения за подготовка на водата, кондензни резервоари, система за подготовка на горивото (за мазута или твърдото гориво), автоматично управление на системата и мониторинг, а също и всички необходими устройства влизащи в комплектацията на системата. Всички прибори и автоматични елементи за управление са предназначени за взаимосвързана работа и безопасна работа при производството на пара.

Всички наши изделия са с СЕ сертификат.

НЕОТЕРМ ООД
Омекотители
Целта на инсталацията е да подаде на котела омекотена вода променяйки йоните на бикарбонатите и по този начин да предотврати отлагания в котела и тръбите.

НЕОТЕРМ ООД
Омекотена вода се използва в почети всички водни системи и оборудвания, предотвратявайки отлагания и предавайки на водата приятен, мек вкус.

Благодарение на системата за промяна на йоните нашите омекотители работят по най – икономичния и лесен начин.

В зависимост от производителността ние произвеждаме единични или двойни омекотители.
Горещо масло
Фирма Yukseltur произвежда парни котли скоч тип, триходови, високо и ниско налягане съответстващи на ЕN 12953.

Котлите са разработени за работа на течно, твърдо (въглища, стърготини, слънчогледови шлюпки и др.) и газообразно гориво. Производителността в зависимост от типа на използваното гориво варира в диапазона 80-95 %. Димогарната тръба в зависимост от проекта може да бъде гладка или гофрирана за по добър топлообмен. Изделията притежават СЕ сертификат.

НЕОТЕРМ ООД
Услуги:
- Проектиране, доставка и монтаж на газопроводи (разпределителни, площадкови и вътрешно цехови);
- Проектиране, доставка и монтаж на газови стопанства за Пропан - Бутан и компресиран метан;
- Проектиране, доставка и монтаж на регулиращи и замерващи съоръжения
- Проектиране и изграждане на промишлена газификация на котелни и др.
- Проектиране, доставка и монтаж - сградни и битови газопроводни инсталации;
- Проектиране, доставка и монтаж на котелни и отоплителни инсталации;
- Проектиране, доставка и монтаж на слънчеви колектори за производство на санитарна топла вода;
- Проектиране, доставка и изграждане на съоръжения за пара, топла вода и нестандартно оборудване работещо на газ;
- Проектиране, доставка и монтаж на централни климатични и вентилационни системи;
- Проектиране, доставка и монтаж на термопомпи (вода – вода; въздух – вода);
- Доставка на КПГ (компресиран природен газ);
- Осигуряваме поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжени и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са получели разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност.
НЕОТЕРМ ООД