Данев Строй ЕООД - View more

Danev Stroj EOOD

Video from Danev Stroj EOOD


Укрепване на скат с торкрет бетон на АМ "Струма" - video 2

Мобилна система за пръскан бетон - шприц бетон - video 3

Мобилна система за пръскан бетон - шприц бетон - video 4

Tранспортиране на бетон със стационарна бетон помпа - video 5