Данев Строй ЕООД - View more

Danev Stroj EOOD

Video from Danev Stroj EOOD


Технология на торкретиране от Данев Строй ЕООД- Concrete technology - video 1

Стационарна бетон помпа - транспортиране на бетон - video 2

Шлайфан бетон - транспортиране на бетон със стационарна бетон помпа - video 3

Технология на подова замазка-Данев Строй Еоод - video 4

0:02 / 2:31 Един работен ден на Данев Строй ЕООД - измазване на стена с вароциментова мазилка - video 5

4.7 10