Екипът на фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на високотехнологични системи за сигурност като предлага богат асортимент от услуги съгласно най-новите тенденции и стандарти на пазара в тази област.

Фирма ТИМЕКС ГРУП предлага пълна гама от системи за сигурност, съчетани в оптимални решения, проектирани съобразно специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент. Основен приоритет в политиката на фирмата е осигуряване сигурността и защитата на клиентите , залагайки на иновациите и креативното мислене.
Дейността на фирмата е структурирана в две основни направления:

Проектиране, доставка, изграждане, узаконяване и поддръжка на системи за пожарна безопасност

Проектиране, доставка, изграждане, узаконяване и поддръжка на системи за техническа охрана


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :
 • ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ВИНАГИ В ИНТЕРЕС НА КЛИЕНТА, СЛЕД ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.


 • Освен потенциален изпълнител на всеки обект, ТИМЕКС ГРУП е и обективен консултант. Информираният избор на клиента е гарантиран от въведената модерна система на обслужване.
 • ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПИСАНИЯ ЛЕСНО ДОСТЪПНИ И ПОПУЛЯРНИ, ЗА ВСЯКА ЕДНА СИСТЕМА, ЗА ВСЕКИ ЕДИН КЛИЕНТ.


 • Всяка съвременна микропроцесорна система за охрана предлага безкрайно много потребителски функции, но в практиката, поради липса на подходящо поднесена информация, клиентът ползва малка част от тях. Това намалява тяхната ефективност и създава предпоставки за увеличаване на риска от неправомерно използване.
 • БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА КЛИЕНТА ЗА РАБОТА С ИЗГРАДЕНИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНИКА.


 • Успешното обучение е предпоставка за 100% използване на функционалните възможности на всяка система. Това е една от формулите с която ТИМЕКС ГРУП оправдава инвестицията на клиента.

 • СОФТУЕР ЗА ЛЕСНО ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ.


 • Предлаганият софтуерен продукт е съвременно решение, което създава комфорт при ползването на системите. Така качеството на услугите се допълва от постоянна грижа за удобството на клиента.

 • ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ.


 • Ще ги намерите във вашия информационен пакет за услугата, която ползвате. На тях ви очакват винаги любезни компетентните специалисти от ТИМЕКС ГРУП .
 • БЪРЗА РЕАКЦИЯ НА ВСЕКИ СИГНАЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВАЖНОСТТА МУ.


 • Гаранционното и извън гаранционното обслужване за клиенти на фирмата на територията на Р. България се изпълнява 24 часа в денонощието.
 • СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА.


 • Въведената система включва постоянен контрол за евентуално допуснати неточности или проблеми, надзор и санкции върху персонала на всеки етап от изграждане на обекта – проектиране, полагане на кабелната инсталация, монтаж, схемна реализация, пускане в експлоатация, обучение.

 • КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.


За всеки свой обект ТИМЕКС ГРУП поддържа - електронна база данни, пълна документация на всяко схемно решение, техническа документация за всяка система.

Успешно изградените обекти, дългогодишният професионален опит и екипът от висококвалифицирани специалисти е гаранция за качеството и надеждността на нашата работа. Фирмата гарантира лоялност, качество, отговорност и сътрудничество в работата си със своите клиенти, което я прави конкурентно способен и много желан партньор на пазара.