Вини Екотех ООД
Неолаб ООД
Фирма Неолаб ООД е директен вносител на лабораторни уреди, апарати и консумативи. Основният предмет на дейност на фирмата е свързан с доставката на основно, учебно и специализирано оборудване за изпитвателните лаборатории в химичната, фармацевтичната, екологичната, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености.

При нас Вие може да намерите такива основни уреди като - аналитични и технически електронни везни, рН-метри, кондуктометри, термометри, дестилатори, сушилни, инкубатори, хомогенизатори, термостатиращи вани, спектрофотометри, химични камини и лабораторни маси, титратори, ултразвукови вани, центрофуги и много други.
1. Анализ на цимент и циментови смеси

- уред за определяне сила на слепване
Вини Екотех ООД
- автоматичен апарат на Вика
- оборудване за метода на Льо Шателие
- уред за определяне степента на удължаване на образците
- форми за тестови образци - три-модулни призматични; кубични; цилиндрични
- стръскащи масички
- миксери за подготовка на разтворите за изготване на образци
- вибриращи (подскачащи) масички
- климатични камери за отлежаване на образците
- уреди за определяне съдържанието на въздух в готовите смеси
- преси за определяне сила на счеупване и огъване
- сита и пресевни машини

2. Анализ на бетон и бетонови изделия съгласно стандарти EN и ASTM.
- миксери за подготовка на проби
- преси за изпитване сила на натиск и сила на огъване
- форми за опитни образци
- вибрирационни масички
- тестер за определяне съдържание на въздух
- машина за оформяне на тестови образци
- чук по Шмид – стандартен и електронен
- ултразвуков тестер за локализиране на положената арматура
- машини за взимане на бетонови образци

Вини Екотех ООД 3. Анализ на скални материали и агрегати - тестер за определяне устойчивостта на изтриване
- различни видове пресевни устройства
- апарати за определяне абразивната устойчивост на материалите – апарат Лос Анжелос, апарат по Бьом, Микро-Девал апарат
- специални везни за определяне на относителната плътност на материалите
- протектор и CBR машина и много други
- миксер за сухо смесване

4. Анализ на битумни, асфалтови и петролни продукти
- Пенетроменри – автоматични и ръчни
- уред по метода „пръстен-топче”
- апарат на Фраас
- вискозиметри по Енглер, Сейболт и Таг
- Чук по Маршал
- без филтърна центрофуга с постоянен поток за разтвори със седименти
- дуктилометри
- апарат за определяне на пламна температура по Пански-Мартенс (закрит тигел), по Кливланд (отворен тигел)
- дестилационни апарати

5. Физико-механични анализи на почви
- пробовземачи за почви
- оборудване по Каса-Гранде
- PROCTOR / CBR Compactor
- Уреди за изпитване на уплътняването на почвата
- Оборудване за триакселни тестове

6. Уреди за изпитване на арматурно желязо
- Определяне сила на опън до скъсване до 600 kN
- Студено огъване на арматурно желязо

7. Уреди за анализ на зърно, зърнени култури и хранителни продукти
- екстрактори за определяне на протеини по Келдал
- киселинно разлагане на проби
- определяне на мазнини по Сокслет
- измерване на хектолитрово число
- определяне на цветно число на растителни масла
- студена екстракция
- определяне на съдържание на целулоза и фибри
- предварителна хидролиза на проби, които ще се анализират за съдържание на мазнини
- лабораторни дестилатори за измерване на алкохолно съдържание в спиртни напитки

Вини Екотех ООД
8. Тест набори за експресен анализ на питейна и промишлена вода
- експресни набори за определяне съдържанието на различни елементи и съединения
- оборудване за анализ на химически потребен кислород (ХПК)
- оборудване за анализ на Биологически потребен кислород (БПК)
- полеви набори за микробиологичен анализ на вода
- поливи набори за химически анализ на водата
- Flock тест

9. Уреди за измерване на показателите на околната иработна среда
- Базова метрологична станция – за регистриране на скоростта и посоката на вятъра, атмосферното налятане, температурата, влажността на въздуха
- Комбиниран уред за измерване на влажност, температура, осветеност и шум
- Шумомери и виброметри
- Пробовземачи

ОСНОВНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

- Везни и теглилки – Аналитични, Прецизни, Технически, Влагомерни електронни везни, Механични везни
- Сушилни шкафове, сухи стерилизатори, термостати и инкубатори (аеробни и СО2) и автоклави
- Муфелни и тунелни пещи
- Вакуумни пещи
- Водни и пясъчни вани
Вини Екотех ООД
- Колбонагреватели
- Нагревателни плочи – с цифрово и аналогово управление, с тефлонова или стъкло-керамична повърхност
- Хомогенизатори, миксери, магнитни бъркалки
- Клатачни машини, инкубационни клатачни машини, вортекси
- Циркулационни имерсионни термостати, охладителни серпантини – прецизно поддържане на температурните параметри от -20°С до +200°С
- Вискозиметрични вани
- Климатични камери с възможност за настройка режим на осветеност, влажност и температура на въздуха
- рН-метри, кондуктометри, оксиметри,йонметри, мултиметри
- Дестилатори и бидестилатори
- Рефрактометри, поляриметри, лупи
- Микроскопи – бинокулярни, монокулярни, стерео микроскопи, архоматични, инвертни, за металургията
- Центрофуги с и без охлаждане, микроцентрофуги, ултрацентрофуги, високо обемни центрофуги
- Охлаждащи плочи, хладилници, фризери
- Устройства за смилане и раздробяване – хавани, мелници и блендери
- Пресевни машини и сита
- Ротационни вакуум изпарители
- Фотометри, UV-VIS спектрофотометри, колориметри,нефелометри за измерване на мътност на разтвори
- Автоматични бюрети, титратори
- Ултразвукови вани
- Вакуумни и перисталтични помпи


ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧИЛИЩНИ КАБИНЕТИ

Вини Екотех ООД
Кабинет по биология - Модели по биология
- Oборудване по биология
- Микроскопски препарати
- Набори по биология


Кабинет по химия - Набори по химия
- Оборудване


Кабинет по физика - Учебни набори по физика
- Учебни модели по физика
- Оборудване

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДИНАТА


- рН метър и влагомер
- Термометър за почва
- Плоскорез на Фокин