Неолаб ООД - Вижте още

Неолаб ООД

Фирма Неолаб ООД е директен вносител на лабораторни уреди, апарати и консумативи.СПЕЦИФИЧНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ - Анализ на цимент и циментови смеси - уред за определяне сила на слепване - автоматичен апарат на Вика - миксери за подготовка на разтворите за изготване на образци
Неолаб ООД
За нас:

Фирма НЕОЛАБ ООД е създадена през 1997 г и през изминалите години се утвърди като надежден и коректен партньор при доставките на лабораторни уреди, апарати и консумативи.

Основният предмет на дейност на фирмата е свързан с доставката както на основно лабораторно оборудване, така и на специализирано оборудване за изпитвателните лаборатории в химичната, фармацевтичната, екологичната, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености.

Ние ще Ви съдействаме, за да направите своя най-правилен избор на необходимото Ви основно оборудване, така че вашата работа да е сигурна, прецизна и приятна. Контактите ни с водещи производители на специализирано оборудване за преработвателните, строителните и екологичните лаборатории са гаранция за високото качество и надежност на уредите, които предлагаме.

Услуги:

Услуги, които предлагаме

Във фирма НЕОЛАБ ООД работят опитни и компетентни специалисти, които могат да Ви съдействат във Вашата работа.

 • Транспортиране, монтаж и пуск на поръчаните уреди и апарати
 • Гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване на уредите, които предлагаме и доставяме.
 • Консултации във връзка с методите за анализ и съответствието им с приетите в България стандарти съгласно БДС, ISO и EN норми.

Неолаб ООД
Основно лабораторно оборудване

Основният предмет на дейност на фирма НЕОЛАБ ООД е свързан с доставката на основно лабораторно оборудване за изпитвателните и контролни лаборатории към фирмите за преработка на суровини и производство на изделия от хранително-вкусовата промишленост, химическата, екологичната и други промишлености. Каталог на предлаганото Основно лабораторно оборудване

При нас Вие може да намерите такива всички основни уреди необходими за прецизната и надежда работа на лабораториите. Директните ни контакти с водещи производители на основно лабораторно оборудване, като аналитични, технически и влагомерни електронни везни, рН-метри, кондуктометри, оксиметри, термометри, инкубатори, стерилизатори, муфелни пещи, дестилатори, спектрофотометри, водни и пясъчни бани, центрофуги, бюрети и много други, са гаранция за високото качество и надежност на уредите, които предлагаме.

 • Везни и теглилки
 • Термостати, инкубатори и сушилни
  • Инкубатори
  • Сушилни шкафове и стерилизатори
 • Водни бани, Пясъчни вани
 • Нагревателни уреди и пещи
  • Високотемпературни муфелни пещи
  • Нагревателни плочи и колбонагреватели
 • Хомогенизатори, бъркалки и миксери
 • Мелници и хавани
 • Климатични камери
 • рН-метри, кондуктометри, оксиметри
 • Оптични уреди
  • Микроскопи
  • Поляриметри
  • Рефрактометри
 • Лабораторни центрофуги
 • Хладилно оборудване
 • Ротационни вакуум изпарители
 • Вакуумни помпи и перисталтични помпи
 • Автоматични бюрети и титратори
 • Инструменти
 • Спектрофотометри, нефелометри
 • Термометри
 • Дестилатори за вода

Неолаб ООД
Специализирано Лабораторно Оборудване

Фирма НЕОЛАБ ООД е директен вносител на разнообразно специализирано лабораторно оборудване. Нашите специалисти ще Ви съдействат да направите своя най-правилен избор на необходимите Ви уреди, апарати и принадлежности. При нас може да намерите разнообразно специфично оборудване за изпитвателните лаборатории в химичната, фармацевтичната, екологичната, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености. Контактите ни с водещи производители на специализирано оборудване за анализ на промишлени и питейвни води са гаранция за прецизността и ефективността на вашата лабораторна практика.
Каталог на предлаганото Специализирано Лабораторно Оборудване

Фирма НЕОЛАБ ООД е официален дистрибутор на водещия италиански производител на специализирано лабораторно оборудване за строителни материали (скални агрегати, бетон и бетонови изделия, цимент и циментови изделия, битумни и асфалтови смеси, почвен грунд, арматурно желязо, пясъци и скални агрегати) – MATEST S.p.A. Unipersonale.

 • Анализ на камъни и скални агрегати
 • Анализ на битум и асфалт
 • Анализи на бетон и бетонови изделия
 • Анализ на цимент и циментови смеси
 • Изпитване на арматурно желязо
 • Анализ на почва и почвен грунд
 • Обследване на пътни настилки
 • Анализ на питейни и промишлени води
 • Анализ на зърнени култури храни и напитки

Неолаб ООД
Учебно Лабораторно Оборудване

В последните години фирма НЕОЛАБ ООД утвърди своите позиции и в областта на учебното лабораторно оборудване за специализираните кабинети по химия, физика и биология в училища, школи, университети и институти. Богатата номенклатура от учебни модели, набори и помагала правят образователния процес много по-интересен, а изучавания материал увлекателен и лесно достъпен. Ние можем да ви съдействаме, за да направите най-добрия избор и да доставим много и разнообразни модели, учебни релефни табла, микроскопи и друго оборудване за кабинетите по биология. Контактите ни с различни водещи производители на учебно лабораторно оборудване ни дават възможността да доставим висококачествени разнообразни и атрактивни набори и принадлежности за провеждане на ефектни експерименти по физика и химия. Каталог на предлаганото Учебно Лабораторно Оборудване

 • Кабинет по физика
  • Учебни модели по физика
  • Оборудване по физика
  • Учебни набори по физика
 • Кабинет по химия
  • Оборудване по химия
  • Набори по химия
 • Кабинет по география
 • Кабинет по биология
  • Набори по биология
  • Модели по биология
  • Микроскопи
  • Микроскопски препарати
  • Оборудване по биология
 • Друго учебно оборудване

www.laboratornatehnika.com