ФТС България - Вижте още

ФТС България

В ФТС България се гордеем със своя натрупан опит и експертиза от над 25 години във внедряването на цялостни ИТ решения за управление на бизнеса /ERP, CR< BI, ECM/. Като един от топ партньорите на Майкрософт България – сред силните ни страни са желанието да предоставяме най-новите
София, Бизнес Център Белисимо, бул. България 102

ФТС България
За нас:

В ФТС България се гордеем със своя натрупан опит и експертиза от над 25 години във внедряването на цялостни ИТ решения за управление на бизнеса /ERP, CR< BI, ECM/. Като един от топ партньорите на Майкрософт България – сред силните ни страни са желанието да предоставяме най-новите технологични решения на клиентите си, екипа ни от професионалисти и отдадеността да превърнем всеки проект в успех.

ФТС България
Продукти и Услуги:

ERP

Dynamics 365 - ERP и CRM

Ново поколение интелигентни бизнес приложения в облака Дигиталната трансформация изисква ИТ бизнес системите да са съобразени със всяка индустрия, всяка компания, всяка миниатюрна задача, която се изпълнява от служител на различна позиция. Да са системи, които могат да се надграждат, да се развиват с гъвкавост, която позволява да се адпатират към промените в света и бизнеса.

Microsoft Dynamics 365 комбинира най-добрите в своя клас ERP (Dynamics AX за Големи компании и Dynamics NAV за Малки и средни компании) и CRM системи със стандартните приложения (Office 365), решение за бизнес анализи (Power BI), платформа за прогнозни анализи (Cortana Intelligence), и IoT информация (Azure).


Deltek Maconomy - водещото ERP решение за компании от сферата на услугите

Deltek Maconomy е ERP решение за проектно-ориентирани компании и търговски компании. Основната цел на системата е да поддържа ключовите процеси на организациите, които предоставят проектни услуги на своите крайни клиенти.


Power BI

Съвременните Business Intelligence (BI) решения позволяват достъп до актуална и точна бизнес информация на всички служители с цел взимане на по-добри, по-бързи и релевантни решения. BI решенията са основна и неделима част от стратегическото и тактическо управление на бизнеса като представляват основен инструмент в извличането, обобщаването, оптимизирането и анализирането на информацията в организациите.Към момента над 5 000 000 потребители от над 200 000 организации използват Power BI.

Заявете безплатен отчет с Ваши тестови данни: 02 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Демо отчет с класация на училищата в България на www.powerbi.fts-eu.com

Управление на информацията

Система за управление и архивиране на информация

M-Files ECM - е мощна и същевременно лесна за използване документна система, която решава проблемите с архивирaнето, класифицирането, търсенето и проследяването на информация. За разлика от други подобни системи, M-Files не налага да изменяте бизнес процесите в своята компания.

Не е необходимо потребителите да сменят режима на работа, с който са свикнали, тъй като интерфейсът на M-Files е изцяло интегриран с Windows Explorer и поддържа всички приложения на Microsoft Windows.

Решение за управление и архивиране на HR документи


Хората са най-ценният капитал на Вашата компания. M-Files HR Management намалява времето за администриране на документите на служителите, предоставя гъвкави възможности за управление и планиране на обучения, квалификационни курсове, сертификационни умения и позволява лесното и бързо попълване/отчитане на различни видове типови документи, например командировъчни заповеди и др.


ФТС България
Office 365 за бизнеса

Гъвкаво решение, което Ви предоставя редица ползи

Office 365 e комбинация от облачни решения и разнообразни услуги за Вашия бизнес. Освен познатите Office приложения като Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook, с Office 365 получавате и други корпоративни услуги за всеки тип бизнес – от онлайн срещи до споделяне на документи и имейли.

Маркетинг автоматизация

Решение за маркетинг автоматизация

ClickDimensions е решение за автоматизация на маркетинг дейностите, базирано на Microsoft Dynamics CRM. Решението позволява автоматизация на email маркетинга, проследяване на посещенията на корпоративната страница, по-прецизно проследяване на дейностите на потенциалните клиенти, nurture marketing, social discovery, проучвания и др.

Power Apps

Мобилни / уеб решения

ФТС България ООД предоставя на своите клиенти мобилни приложения, които са подходящи и ефективни за тези компании, чиито служители имат необходимост от отдалечен достъп до цялата информация в ERP/ DMS системата – дистрибутори, складови служители, големи фирми с търговски представители в различни краища на страната, адвокати и служители в юридически компании, инженери, консултанти и др.

ФТС България
По индустрии

NaviTrans

Вертикално ERP решение за транспортни, спедиторски и логистични компании


NaviTrans е интегрирано ERP решение за транспортни, спедиторски и логистични компании, разработено от Young-and-Partners (Белгия), базирано на Microsoft Dynamics NAV. В NaviTrans са събрани над 17 години ноу-хау и опит. С тази система всяка транспортна фирма разполага с необходимия контрол върху бизнес процесите и финансовите си резултати.

DynamicsPrint (eGraph)

Специализирано ERP решение за печатарската индустрия


DynamicPrint (eGraph) е завършено решение от висок клас, с богата функционалност, напълно достатъчно за управление на цялата дейност в полиграфическите предприятия.

Отговаря на всички специфични нужди и административни изисквания, характерни за индустрията от изготвянето на предварителна калкулация до фактуриране и финансови отчети.

Advanced Distribution

Богата функционалност с необходимото бързодействие

В резултат на дългогодишната си работа по проекти за дистрибуторски компании ФТС България разработи специализирано ERP решение за дистрибуторски компании – Аdvanced Distribution.

Advanced Projects

Решение, което проследява и поддържа целият жизнен цикъл на проекта

Специализираното ERP решение за управление на проекти Advanced Projects е разработено от Adeaca (САЩ), базирано е на Microsoft Dynamics AX и представлява единна, интегрирана и гъвкава софтуерна система, която позволява на изпълнителите да управляват сложни технологични процеси и всички критични елементи по проекта.

NavProperty

Управлението и поддръжката на недвижима собственост в наши дни изисква използването на иновативни технологии и специализирани ИТ решения, които да спомогнат за оптимизиране на разходите и да максимизират възвръщаемостта на инвестицията в конкретния имот.

QuoHotel

Специализирано решение за управление на Хотели

QuoHotel е специално разработено ИТ
решение за хотели и хотелски вериги, базирано на Microsoft Dynamics NAV, което Ви позволява да контролирате и управлявате всички аспекти на своя бизнес по един интергиран начин, от Рецепция до Управление на финансите, включително POS, Покупки, CRM, Зали и събития, Спа и Уелнес и др.

NaviLeasing

Интегрираното решение NaviLeasing е базирано на Microsoft Dynamics NAV и е предназначено за работа с лизингови договори, като цели да подпомогне служителите при завеждането и проследяването на лизинговите вноски по даден договор– както от гледна точка на лизингополучателя, така и от гледна точка на лизингодателя.

Едновременно с това е основа за разработване на справки за паричните потоци, където лизинговите вноски ще участват със своите суми и дати на падеж.

DynamicsAgro

Цялостното ERP решение за aгробизнес е специално разработено от ФТС България и е съобразено със спецификите на сектора в България. Изградено e на базата на линията ERP решения Microsoft Dynamics.

Управлението на компании в агробизнеса в наши дни изисква използването на иновативни технологии и специализирани ИТ решения, които да спомогнат за оптимизиране на разходите и да максимизират възвръщаемостта на инвестицията в конкретните дейности.

LS One

LS One - е най-доброто решение за собствениците както на малки магазини, така и на големи вериги магазини и ресторанти. Независимо от индустрията LS One перфектно се адаптира към изискванията на бизнеса и предоставя всички необходими инструменти, за управление и развитие.

SI Foodware


Вертикално ИТ решение за компании от ХВП


SI Foodware NAV в комбинация с Microsoft Dynamics NAV представлява цялостно, завършено ИТ решение за управление на бизнеса за компании, с основна дейност преработка, производство и дистрибуция на хранителни стоки.

ФТС България

www.fts-eu.com