ДЕЛИМЕКС - София ООД  itemprop=

ДЕЛИМЕКС - София ООД

Великобритания и български съдружници за разпространение и поддръжка на високотехнологичните CAD/CAM системи на Delcam
“Делимекс - София“ ООД е смесена фирма на Delcam Plc. - Бирмингам, Великобритания и български съдружници за разпространение и поддръжка на високотехнологичните CAD/CAM системи на Delcam. В дружеството работи екип от високо квалифицирани специалисти с дългогодишен производствен опит в областта на инструментите и металорежещите машини, със солидна технологична и компютърна подготовка за изделия от метал, пластмаси и други материали. Delcam Plc. е водеща фирма в CAD/CAM технологията, с международно признание в специализираната област на тримерното моделиране. Изключително успешният софтуер на DELCAM интегрира тримерното проектиране на сложни форми с производството им. Чрез дистрибуторска мрежа той се доставя в целия свят на широк кръг клиенти - от многонационални компании до най-малките производители на инструменти, както и на университети и други образователни институции. DUCT (Design Using Computer Technology) е замислен в университета в Кембридж в началото на шестдесетте години с цел компютърно интерпретиране на двумерните чертежи на сложни пространствени повърхнини. След успешното му реализиране на пазара като мощен пространствен моделиер, от 1983 г. фирматаDelcamизвършва самостоятелно неговите по-нататъшно развитие и маркетинг, a oт 1998 г. лансира новата си фамилия CAD/CAM програмни продукти Power Solution с Windows потребителски интерфейс, изключително ефикасни и удобни за работа и много лесни за усвояване. Power Solution се прилага при изработката на обекти със скулпторни повърхнини: опаковки за козметика, телефонни апарати, автомобилни части, санитарен фаянс, предмети за бита и други. Този обширен списък обхваща изделия от метал, пластмаса, стъкло, гума, керамика и други, изготвени чрез отливане, шприцване, коване, пресоване и т.н., а също и инструментите за масовото им производство, най-общо известни като формообразуващи. CAD/CAM системите на Delcam работят върху мощни персонални Intel Pentium компютри под Windows NT, Windows 2000 и Windows XP. “Делимекс-София“ ООДпредлага на своите клиенти консултация, обучение, проектиране, доставка, инсталиране, внедряване, поддръжка за: - Софтуер: PowerSHAPE, PowerMILL, PowerINSPECT, CopyCAD, ArtCAM Pro, PS-Draft, PS-Mold, PS-Shoemaker - CAD/CAM системи под ключ, включително и с металорежещи машини - Системи Delcam DNC за разпределено цифрово управление на металорежещи машини (кабелно пренасяне на програмата от компютъра до машината) - Хардуер: графични станции, персонални компютри и други аксесоари - Компютърно моделиране на сложни пространствени форми. - Цифрово програмиране и изработка - Специализиран приложен и потребителски ориентиран софтуер по поръчка - Формообразуващи инструменти: шприцформи, блазформи, пресформи, термоформи, кокили, сърцеви кутии, щампи, калъпи, модели, ерозийни електроди и други.