СОФИНФОРМ ЕООД  itemprop=

СОФИНФОРМ ЕООД

Разработка, разпространение и съпровождане на програмни продукти за автоматизиране на административната дейност – с предимство за общинските администрации.
Дейност: Разработка, разпространение и съпровождане на програмни продукти за автоматизиране на административната дейност – с предимство за общинските администрации. Основните програмни продукти са: Деловодство, ТРЗ, Кадри, Фактуриране, Граждански договори, Гражданско състояние, Търговска дейност, Жилищна политика, Складово стопанство, Контрол на договорните отношения, Наеми на общински жилища, Наеми на общински обекти, Данъци и такси, Избирателни комисии. Почти всички продукти са в два варианта: среда ДОС (Clipper 5.2, dBase) и среда Windows (Delphi, dBase, Paradox). Изпълняват се поръчки за локални обработки, основно ТРЗ, Граждански договори, Складово стопанство, Избирателни комисии, както и подготовка и въвеждане на данни и разработка на специфичен софтуер по поръчка.

СОФИНФОРМ ЕООД - отрасли:


Информационни Технологии, SEO оптимизация,