ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД  itemprop=

ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД

Осветление - дистрибуция и производство. Цялостно проектиране на ел. системи и ел. инсталации. Слаботокова и силнотокова ел. част, електротабла, сешоари, вентилатори, системи за: видеонаблюдение, за контрол на достъпа, за пожароизвестяване, за озвучаване
Пловдив, бул. Цариградско шосе 73

ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ ООД е регистрирана в началото на 1992 г. като клон на ITALMODALUCE SRL - Italy. От 2005 г. фирмата е с изцяло българско участие. Открити са модерни офиси, складове и мострени зали в градовете Пловдив, София, Варна, Благоевград, Велико Търново, Бургас и Слънчев Бряг. Компанията се наложи като коректен и отговорен партньор, предлагащ цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала проекти на обща разгъната площ над 1 500 000 кв.м. Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отнад 450 човека и автопарк с над 120 транспортни средства средства – леки и товарни автомобили, багери, самоходни платформи и др. Гаранция за високия професионализъм и качество на извършените от ИТАЛМОДАЛУЧЕ - БЪЛГАРИЯ услуги е това, че компанията е сертифицирана по система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000, както и непрекъснато растящия обем на осъществяваните СМР. Основните дейности са: - внос, производство и търговия на едро и дребно с осветителна техника, ел. материали, ел. табла и консумативи - цялостно проектиране и изграждане на ел. инсталации за промишлеността и бита - проектиране и изпълнение на ВиК мрежи и съоръжения - проектиране, строителство и ремонт на всякакъв тип сгради и строителни съоръжения ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ "ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД е официален представител или дистрибутор на над 100 водещи европейски фирми, произвеждащи осветителна техника и ел. материали от Италия, Германия, Франция, Португалия, Испания, Гърция, България и др. Над 30 търговски представители във всички офиси в страната осъществяват консултантска дейност на място, предлагат дизайнерски, интериорни и технически решения за Вашия дом или офис. Висококвалифицирани специалисти ще изработят за Вашите обекти индивидуални светотехнически проекти за: интериорно осветление, 3D фасадно осветление, улично и парково осветление, осветление за спортни съоръжения и др. „ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД осигурява и професионален монтаж на закупените материали, както и безплатна доставка във всяка точка на страната. "ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД предлага богата гама от: ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА: - Битови - Хотелски - Офисни - Промишлени - Градински и паркови - Фасадни - Ефектни - Аварийни и евакуационни - Улични ЕЛЕКТРОАРМАТУРА: - Ключове - Контакти - Конектори - Модулни системи ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА: - Автоматични прекъсвачи - Комутационни устройства - Защитни устройства - Разединители ЕЛЕКТРОТАБЛА - изработват се по индивидуален проект на клиента СЕШОАРИ И ВЕНТИЛАТОРИ СИСТЕМИ ЗА САТЕЛИТНА И КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ ДОМОФОННИ СИСТЕМИ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ СИСТЕМИ ЗА КИПиА   ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ Производствено-монтажната дейност се извършва от търговско-индустриалния център в Пловдив. Монтажните цехове са обзаведени с модерно оборудване и техника за извършване на качествен монтаж и изпитване на изделията. Крайната продукция отговаря на всички европейски изисквания и стандарти и е придружена с необходимите документи, съобразно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Производствената дейност включва: - Монтажи контрол на готови детайли и възли за осветителна техника – за обзавеждане на хотели, магазини, офиси, банки, болници, административни, промишлени и жилищни сгради; - Проектиране и изработка на ел. табла – главни, електромерни, силови и разпределителни, ел. табла за автоматизация и контрол и др. – по индивидуални проекти, предназначени за производствени, търговски и жилищни сгради. ИТАЛМОДАЛУЧЕ реализира пълния цикъл по изграждането на електрически системи – проектиране, осигуряване на висококачествени материали, професионален монтаж. Фирмата предлага комплексни и оригинални интериорни и екстериорни решения, съобразени с последните тенденции в дизайна и технологиите. ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ През последните 7 години ИТАЛМОДАЛУЧЕ се наложи на пазара като една от водещите фирми в областта на проектирането и изграждането на ел. инсталации на обекти от всички видове. До момента фирмата е реализирала проекти на обща разгъната площ над 1500 000 кв. м. Администрирането на дейността се извършва от инженеринговия отдел, който се състои от висококвалифициран технически персонал с дългогодишен опит в областта на предлагането на строително-монтажни работи по част ЕЛЕКТРО. Дейността обхваща всички етапи от офериране, договаряне и контрол до издаване на готовите обекти, изпълнени съобразно всички изисквания на клиента, европейски критерии за качество на вложените материали и действащата нормативна база. Строително-монтажната дейност се осъществява от 45 бригади, включващи повече от 330 професионални ел. монтажници със степени за квалификация по БЗР, обезпечени с отлична инвентарна съоръженост, лично облекло и предпазни средства. Всички работници са застраховани за професионална и трудова злополука. За всеки обект се изготвя индивидуална оценка на риска и мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Предлаганите услуги в областта на изпълнение на строително-монтажните работи включват: Цялостно проектиранеи изпълнение на ел. системи и инсталации Средно напрежение - въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити) Ниско напрежение – външно кабелно захранване, разпределителни уредби ниско напрежение, силови и осветителни инсталации, заземителни и мълниезащитни инсталации Слаботокови инсталации -системи за сателитна и кабелна телевизия, видео наблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, домофонни инсталации, сигнално-охранителна техника, структурно-кабелни системи, системи за КИПиА, системи за дистанционно отчитане на енергията. Ремонтна, сервизна и абонаментна дейност за всички дейности. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ Проектиране, цялостно строителство и ремонт на всякакъв тип сгради и строителни съоръжения – строително-монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданското строителство; строителна и инвестиционна дейност; производство и монтаж на метални конструкции ; реконструкция и модернизация; текущо поддържане и ремонти; саниране на сгради; изграждане на инженерингова инфраструктура; строителни консултации. Основни дейности: - Земни работи (изкопи, укрепване на свлачища, инфраструктурни работи, планировка на терени и др.) - Бетонни работи (в това число кофражи, изпълнени бетонни работи със специални бетони и др.) - Полагане на мазилки - Метални конструкции (проектиране, заготовка, транспорт, монтаж и всякакви видове антикорозионни защити) и монтаж на технологично оборудване - Дренажи, канализация, водопроводи, благоустройствени и инфраструктурни работи - Изпълнение на ново строителство на сгради с различно предназначение - Сухо строителство, настилки и облицовки - Изолационни строителни дейности - Монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи - Полагане на подови настилки и стенни облицовки - Боядисване и стъклопоставяне - Други довършителни и специализирани строителни дейности Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал от строителни и машинни инженери, строителни техници и работници: кофражисти, зидаро-мазачи, арматуристи, водопроводчици, заварчици, ел.техници, тенекеджии, бояджии, фаянсаджии и други. Служителите на фирмата са с висок ценз и знания, дългогодишна практика и лоялност към компанията и клиентите. Основна цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите. Това се постига чрез внедряване на съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника. Обекти, на които сме изпълнили строителни дейности: - Мазазин „БИЛА”, Велико Търново - Офис Пощенска банка, клон Мадан - Офис Пощенска банка, клон Панагюрище - Офис Пощенска банка, клон Ямбол - Офис Пощенска банка, клон Девин - Офис Пощенска банка, клон Айтос - Офис банка ДСК, клон Пловдив ВиК ДЕЙНОСТ Проектиране и изпълнение на: - вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения - противопожарни водопроводи и инсталации - магистрални и технологични водопроводи Проектиране и изпълнение на тръбопроводи от всички видове и размери тръби. Тази дейност се реализира от 64 човека, от които 9 ИТР и 55 работници и е обезпечена с цялото необходимо за това оборудване, включително и със земекопна техника. Проектирането се осъществява от трима проектанти по част ВиК с пълна проектантска отговорност. Изпълнени са строително-монтажни работи по част ВиК на редица обекти, по-значимите от които са: - Хотел „Атриум” кк. Елените - Хотел „Андалусия” кк. Елените - Жилищна група на нос „Хумата”, м.”Аркутино” гр. Созопол - Апартаментен комплекс „Роял сън” кк. Слънчев бряг - Пречиствателна станция на бирена фабрика „Астика” гр.Хасково - Хотел „Еврика” кк. Слънчев бряг - Хотел „Чайка тауър” кк. Слънчев бряг - Магазин „Билла” гр. Велико Търново "ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ” ООД има удоволствието да Ви представи едни от по-значимите обекти, за които е доставила или монтирала изцяло/частично ел.материали, осветителна техника, оборудване, консумативи и ВиК по европейските стандарти и изисквания. 1. Хотели, курортни и жилищни комплекси - Курортен комплекс Слънчев бряг - Хотели: “Роял боййч”, “Маджестик”, “Иберостар Съни Бийч”, “Роял сън”, “Форум”, “Белвю”, “Калофер”, “Актиния”, “Гларус”, “Aqua”, “Астория”, “Лион”, “Империал” “Оазис - Вип Домове” - Поморие - Хотели: “Адам”, “Виа понтика”, „Хелиос бийч апартмънтс” - Курортен комплекс Елените - Х-л “Атриум”, “Андалусия” - село Влас - Хотел “Парадайз Бийч”, ваканционно селище „Райска градина” - гр. София - Хотели: „Хилтън”, „Принцес”,„Шератон”, „Леон”, „Даунтаун”, „Родина”, „София”, „Хемус”, „Центъра” Жилищни комплекси: „Феста апартмънтс”, „Белфилд” - Курортен комплекс Пампорово - Хотели: “Екстрийм”, “Малина”, “Барко”, комплекс „Св. Елена”, комплекс “Пампорово” - гр. Троян - Хотели: “Къпина”, “Беклемето” - Курортен комплекс Слънчев Ден - Хотели: “Порт Палас”, “Палас”, “Марина”, “Вероника”, “Мираж” - Курортен комплекс „Албена” - Хотели: “Лайпциг”, “Орлов”, “Мура’, “Елица”, “Варшава”, “Нона”, “Гергана”, “Теменуга”, “Калиопа”, “Оазис”, “Киев”, “Ком”, “Орхидея 2”, “Ралица”, “Малибу”, “Дружба”, “Вили ЮГ” - Ваканционен клуб „Ривиера” - Хотели: “Империал”, “Ривиера Бийч 1”, “Оазис”, “Нимфа”, “Лотос”, “Ривиера Бийч 2”, “Перла”, Басейн „Оазис” - Курортен комплекс „Златни пясъци” - Хотели: “Люляк”, “Перла”, “Вежен’, “Морско око”, “Марина”, “Златна котва”, “Палма”, “Хавана’, “Роял”, “Здравец”, “Ерма”, “Шипка”, “Акация”, “Ермитаж”, “Оазис” - Курортен комплекс Боровец - Хотели: „Соколец”, „Флора” - гр. Пловдив - Хотели: „България”, „Принцес”, „Роял”, Парк-хотел „Санкт Петербург”, „Новотел Пловдив", „Родопи”, Жилищен блок 45 жк. Тракия - гр. Велико Търново - Хотели: „Комфорт”, „Гранд Хотел Велико Търново”, Мотел „Света гора”, „Арбанаси палас”, „Вин Палас” - Арбанаси - Град Търговище - Хотели: „Рай”, „Terra Europa”, Комплекс „Белият кон” - Курортен комплекс „Св.св. Константин и Елена” - Хотели: „Сириус”, „Глория”, „Гранд Хотел Варна” - гр. Банско - хотели: „Банско” /плувен басейн/, „Лион”, Апартаментен комплекс „Страгите” - гр. Благоевград - Хотели: „Пирин”, „България” - „Корал”- Созопол, „Бялата лагуна” – Балчик, ММЦ Приморско, комплекс Дюни, Хотел „Старата къща”, Комплекс „Чифлика” - с. Леденик, Семеен хотел „НГ Палас” - Сандански, хотел „Дунав” – Русе, хотел „Перперикон” – Кърджали, хотел „Простор” – Обзор, хотел „Кьошкове” – Шумен, „Резиденс хотел” – Стойките, Пещера „Магурата”, Жилищен комплекс „Борд” – Варна 2. Хипермаркети, Молове, Търговски комплекси - Хипермаркети „Билла” - София – Надежда, Подуяне, Илинден , Младост, Монтана, Перник, Ловеч, Сливен, Стара Загора, Пазарджик, Шумен, Габрово, Плевен 1, Бургас, Враца, Русе, Разград, Кърджали, Димитровград, Ямбол, Самоков, Силистра - „Технополис” - София – Младост, Люлин, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Плевен, Пазарджик, Добрич, Кърджали, Елин Пелин, Кюстендил, Ямбол - „Баумакс” - Пловдив, Стара Загора - „Техномаркет”- Хасково, Шумен, Сливен, Пазарджик, Кърджали, Димитровград - „Пикадили” – Сити Център София,Mall of Sofia, Велико Търново - Ресторанти „Мак Доналдс” - Пловдив, София, Бургас, Русе - Магазин „Плюс” – Горна Оряховица - Магазин „Елвира” – Стара Загора, Сити Център София, ТРЦ „Гранд” – Пловдив, „Практис” Стара загора - Хипермаркет „Джъмбо” – София - Комплекс Шел Макдоналдс - Бургас, Пловдив, София - Бензиностанция и Газстанция „Хаджията Груев” Пловдив Бензиностанция „Литекс” Пловдив 3. Промишлени сгради - Цех за термодвойки – Пловдив - Шивашки цех – Стряма - Апекс сервиз – Пловдив - Спиртоварна – Казанлък - Алфа комерс – София - Дърводеслки цех – Пазарджик, Производствена база с административна част на фирма „Медеахим” Пловдив, - Автосервиз „Ангелов” – Яговодо - Заводи: „Shell Gas България’, „Калцит” Асеновград, „АРЗ” Севлиево, „Престиж”, „Момина крепост” и „Креациони Донна” Велико Търново, ЗАД“Смарт” Габрово - Корабостроителница, Пристанище и летище - Варна - Производствени цехове: „Атаро клима” Пловдив, „Благоевград БТ”, ТЕЦ „Варна”, „Марица Изток”, ПАВЕЦ „Чаира”, ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Кричим”, ВЕЦ „Въча”, ВЕЦ „Тъжа” - Месокомбинат „Елит Мес” Велико Търново - Зеленчукова борса кв. Слатина, София - Складова база „Транскапитал” София 4. Административни сгради НАП – Пловдив, Оф НСИ – СОФИЯ, Офис сграда на Винпром Пещера – Пловдив, ЗК Алианц – Стара Загора, Прокредитбанк - кл. Джумаята – Пловдив, ул. „Кракра” – Пловдив, БПБ кл. Тракия – Пловдив, Логистичен център Искър – София, 5. Други сгради със специално предназначение - Болница Токуда – София - Международен Панаир Пловдив - Специална болница за рехабилитация „Варна” - Летище (РВД) – София, Бургас - Митници: ГКПП „Капитан Андреево”, ГКПП „Златарево”   ИТАЛМОДАЛУЧЕ можете да намерите на следните адреси: ЦЕНТРАЛЕН ОФИС - ПЛОВДИВ бул. Цариградско Шосе № 73 тел.: 032/ 65 58 55; 655 856; факс: 65 58 57 e-mail: plovdiv@iml.bg СОФИЯ бул. Околовръстен път № 257 тел.: 02/ 975 70 90 факс: 975 70 91 e-mail: sofia@iml.bg ВАРНА бул. Цар Освободител № 289, ПЗ Метро тел: 052/ 72 44 11, факс: 052/ 72 44 10 e-mail: varna@iml.bg БУРГАС ул. Одрин № 3, Завод "Спартак" ст. 507 тел./факс: 056/ 82 43 05 e-mail: burgas@iml.bg БЛАГОЕВГРАД ул. Кръстьо Асенов № 4 тел./факс: 073/ 88 51 39 e-mail: blagoevgrad@iml.bg ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. „Ален Мак” 13 тел./факс: 062/ 62 79 66 e-mail: v.turnovo@iml.bg СЛЪНЧЕВ БРЯГ х-л Съни Дриймс тел./факс: 0554/ 2 29 67 e-mail: sb@iml.bg