ЗАЕ АД  itemprop=

ЗАЕ АД

асортимента на фирмата чрез усвояване на нови серии асинхронни двигатели, с подобрени характеристики
Пловдив, ул. Брезовска І 176

ЗАЕ АД е предприятие с близо 40-годишна история. През тези години то се превърна в един от основните производители на асинхронни електродвигатели с общо предназначение в България. Завоювани бяха и сериозни позиции на международния пазар. През последните години се извърши обновяване на асортимента на фирмата чрез усвояване на нови серии асинхронни двигатели, с подобрени характеристики и отговарящи на всички изисквания на международните стандарти EN, IEC, DIN, VDE. Сега номенклатурата на фирмата включва: - Трифазни асинхронни електродвигатели с общо предназначение - Има усвоени в редовно производство седем габарита - с височина на оста на въртене 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200 мм. и мощности от 0,5 до 37 kW. В редовно производство са всички стандартни мощности за честоти на въртене 3000 min-1, 1500 min-1, 1000 min-1, 750 min-1, както и двускоростни и многоскоростни двигатели. Предлагаме всички стандартни форми на изпълнение - на лапи, с фланец и комбинирани. Степента на защита на двигателите е IP44, IP54 или IP55 според изискванията на клиента. - Еднофазни електродвигатели с мощност от 0,5 до 3,0 kW, в габарити 90 и 100. Предлагат се за синхронни честоти на въртене 3000 min-1 и 1500 min-1. - Освен стандартните асинхронни електродвигатели, фирмата изпълнява и заявки за специални двигатели с присъединителни размери и параметри, зададени от клиента. Търгуваме с клиенти от цял свят: -Европa - Германия, Италия, Франция, Белгия, Холандия, Норвегия, Швеция и др. - Близкия изток - Египет, Ливан, Алжир, Тунис - Америка - САЩ и Канада - Далечния изток - Малайзия, Индонезия, Тайланд, Сингапур Силните страни на “ЗАЕ” АД са дългогодишнaта традиция и опит в производството на електродвигатели, наличието на квалифицирани кадри и добро оборудване, което е гаранция за качество на предлаганите изделия. Качеството е един от важните приоритети на “ЗАЕ” АД. Фирмата разполага със собствена електролаборатория, която е в състояние да прави всички основни изпитвания на двигателите съгласно изискванията на европейските стандарти. Сключен е договор и се извършва подготовка за въвеждането на система за осигуряване на качеството съгласно изискванията на ISO 9001 . Сертифицирана е серия електродвигатели и е получено правото да се поставя върху тях на знак “СЕ”. Изпитанията в оторизирани лаборатории са извършени под наблюдението на сертифициращата фирма TUV - Reiland - Германия. Този сертификат удостоверява, че продукцията отговаря на всички изисквания на Директивите на Съвета на Европа.