Алфатех  itemprop=

Алфатех

Технически средства за измерване и автоматизация; • Температура - датчици, трансмитери и други;
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 105, ет. 4, офис 3

Фирма АЛФАТЕХ ЕООД се занимава с доставка, монтаж и сервиз на: • Технически средства за измерване и автоматизация; • Температура - датчици, трансмитери и други; • Налягане - манометри, трансмитери, пресостати и др. (включително Ех изпълнение); • Нива на течности и насипни материали; • Влажност - трансмитери и регулатори; • Концентрация на газове - едно-, дву- и многоканални газсигнализатори, Ех изпълнение; • Разходомери за хранителни и петролни среди; • Сферични кранове, различно присъединяване; • Арматура за втечнен и битов газ; • Помпи за втечнен газ на Hydrovacuum; • Магнет вентили и изпълнителни механизми; • Компоненти за вграждане в електрически табла: миниатюрни и силови релета, многофункционални таймери, бутони, превключватели, сигнални лампи и др.; • Газови котли и конвектори Immergas.