Турист Сервиз Холдинг  itemprop=

Турист Сервиз Холдинг

Фирма "Турист Сервиз" АД е една от първите частни туристически компании в България след демократичните промени и създаването на пазарни отношения в туризма.
София, бул. Н. Вапцаров 53А

Фирма "Турист Сервиз" АД е една от първите частни туристически компании в България след демократичните промени и създаването на пазарни отношения в туризма. Първоначално през 1995 г. регистрирана като ЕООД, но в последствие поради високите финансови резултати и големия интерес на акционерите и инвеститори през 1998 г. е преобразувана в АД.

Турист Сервиз Холдинг - отрасли:


Хотели, Туристически Агенции, Туризъм,