Турбина 2003  itemprop=

Турбина 2003

ТУРБИНА 2003 ООД е създадено с Решение на ПОС от 14.08.2003 год. Съдружници в него с равни дялове са Мария Иванова Турбинова и Иван Лазаров Турбинов. Дружеството е регистрирано с основен капитал, формиран от собствени средства на съдружниците.
Пловдив, ж.к. Коматево, ул. Лозарска 67

ТУРБИНА 2003 ООД е създадено с Решение на ПОС от 14.08.2003 год. Съдружници в него с равни дялове са Мария Иванова Турбинова и Иван Лазаров Турбинов. Дружеството е регистрирано с основен капитал, формиран от собствени средства на съдружниците.
1 1