Филком - 4 ООД  itemprop=

Филком - 4 ООД

Инженерингова дейност и доставка на електроматериали - апаратура за ниско, средно и високо напрежение - прекъсвачи, разединители, контактори, в.в. предпазители, измерителни трансформатори, КРУ, електроинсталационни и електроизолационни материали,
Пловдив, ул. Коматевско шосе № 92

Инженерингова дейност и доставка на електроматериали - апаратура за ниско, средно и високо напрежение - прекъсвачи, разединители, контактори, в.в. предпазители, измерителни трансформатори, КРУ, електроинсталационни и електроизолационни материали, осветителни тела и спомагателни елементи към тях.