Recycle.bg  itemprop=

Recycle.bg

Recycle.bg е фирма за рециклиране на IT техника. При нас можете да предадете стара и неработеща техника или да предадете работеща и да получите пари срещу нея. Приемаме компютри, лаптопи, телефони, принтери и пр. ИТ техника. Свържете се с нас!
София, бул. " Цариградско шосе" №125, блок 26 Б, комплекс на БАН

Recycle.bg изкупува компютърна техника втора ръка и приема за рециклиране морално остаряла и излязла от употреба ИТ техника. При нас можете да предадете за рециклиране стар компютър, лаптоп, телефон, принтер или копирна машина. Неработещата ИТ техника вреди както на околната среда, така и на човешкото здраве, тъй като се отделят отровни частици в атмосферата. Поради тази причина ви препоръчваме да не държите при себе си остаряла техника, а да я предадете при нас за рециклиране!

Recycle.bg - отрасли:


Компютърен сервиз,
5 1