Coriti - система за бизнес софтуери  itemprop=

Coriti - система за бизнес софтуери

Coriti предлага цялостни решения за автоматизирането на бизнес процесите. Ние можем да предложим цялата гама от технологични решения за един бизнес – от уебсайт и дигитален маркетинг до разработка на софтуер според нуждите на Вашия бизнес.
Coriti - CRM, BPM и ERP системи Coriti предлага софтуер за автоматизиране на бизнес процесите по производство, склад, продажби и маркетинг - ERP и CRM система в едно. Ние можем да предложим цялата гама от технологични решения за един бизнес – от уебсайт и дигитален маркетинг до разработка на софтуер, според нуждите на Вашия бизнес. Вградените в него ERP и CRM модули могат да увеличат многократно ефективността на Вашата компания. ERP система от ново поколение Невероятна скорост Страхотна функционалност Бърза и лесна интеграция Производство Управление на материалите и техните доставчици Задаване на параметри за необходими материали за производството на даден продукт Вкарване в производство с изтегляне на необходимите материали Излизане от производство и заприхождаване на готовата продукция Отчети за разхода и наличностите на материалите Известия при промяна на наличност на материал според зададени от вас параметри Склад Представяне и манажиране в реално време на продуктите по категория, склад, код и други Менажиране на повече от 1 склад Отчети за излезнали продукти по дата, категория и други Отчети за наличности Известия при промяна на наличност на продукт според зададени от вас параметри Финанси Каси – без лимит, вие определяте детайлите Лесно издаване на проформа или фактура от системата Транзакции за приходи и разходи Опции за плащане и получаване на пари в съответната каса Човешки Ресурси Управлявайте лесно информацията за вашите служители и кандидатите за работа Управление на падежите за заплати CRM Системата до Вас Обгрижвайте клиентите си както никога до сега! Невероятна скорост Страхотна функционалност Бърза и лесна интеграция Продажби Списък на всички клиенти и доставчици и пълна информация за тях – пълна история, активности, бележки, написани от вас Лесен достъп до всички длъжници, неприключени сделки и тн Лесно генериране на нови сделки в системата Отчети за продажбите по търговци, продукти, клиенти, периоди от време и други По-добър контрол върху дейноста на служителите Лесно издаване на проформа или фактура от системата Маркетинг Потенциални клиенти – картотека с цялата необходима информация, за по-успешно преобразуване в текущи клиенти Пълна информация и мониторинг на всички потенциални и текущи клиенти по всяко едно време на всяко място По-добра категоризация на потенциалните клиенти С органайзер опциите – задачи & календар намалявате допълнително шанса за грешки и съответно подобрявате услугата си

Coriti - система за бизнес софтуери - отрасли:


Информационни Технологии, Софтуер, Изработка на Сайт,