Електро Ом 2014 ЕООД  itemprop=

Електро Ом 2014 ЕООД

Предлагаме широка гама от електро услуги.Ремонтни,монтажни и демонтажни дейности.Нашите ел.техници са готови да отстранят аварии. Да предоставят оптималното решение за изпълнението на ел. проекти, изграждане на осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна инсталация.
Пловдив, ул. Поп Тодор Евтимов № 24

За нас: Професионална поддръжка на трафопостове, силови ел. табла и кондензаторни устройства Предоставяме широка гама от електро услуги. Ремонтни, монтажни и демонтажни дейности. Нашите квалифицирани електротехници са готови да отстранят възникнала авария и повреда. Да предоставят оптималното решение за осъществяването на ел. проекти, изграждане на осветителна, силова, мълниезащитна и заземителна инсталация. Без проблемно работим на страна ниско и средно напрежение. Доставяме, монтиране и програмираме електромери - монофазни, трифазни, едно тарифни и тн. Изграждаме комплектни кондензаторни устройства. Осъществяваме ел. измервания и изпитания. Спазваме нормите, наредбите, разпоредбите и предписанията на българското законодателство. Услуги: Електроинсталации Силови ел. инсталации На страна ниско напрежение На страна средно напрежение Заземителни и мълниезащитни инсталации Осветителни ел. инсталации Вътрешно, интериорно осветление Външно, екстериорно осветление Иновативно LED осветление Промишлено осветление Аварийно осветление Ремонтни дейности Абонаментна поддръжка Профилактика и техническа ревизия Ел. измервания Електромери Консултации за енергийна ефективност Кондензаторни устройства Защити от пренапрежение Доставка на електроматериали www.elektro-om-2014.com
5 1